47.

PRAVÝ žiak
sa každý deň nenásytne teší z dvoch jedál:
jedla súcitného oka svojho Majstra
a jedla odpúšťajúceho srdca svojho Majstra.

Sri Chinmoy, Pravý žiak, Sri Chinmoy Centrum, 1998