Avatári a Majstri

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 1999. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.

Obsah

Avatári

Spojenie Sri Chinmoya s veľkými Majstrami

Kristus a jeho žiaci

Sri Rámakrišna a Swami Vivekananda

Budha

Iní Majstri