Otázka: Ja verím, že je tu len jeden Spasiteľ, a to je Ježiš Kristus. Teda, ako sa ty hodíš do tohto obrazu?

Sri Chinmoy: V poriadku, tvoj Spasiteľ je veľmi veľký človek. Pretože je veľkým človekom, je prirodzené, že má svojich sluhov. Povedzme, že ja som jeho sluhom. Ty nevieš, kde tento veľký človek žije, ani ako ho dosiahnuť, ale ja áno. Hoci som možno len jeho sluhom, viem, kde Majster žije, kde sedí a čo robí, a môžem ťa k nemu zobrať. Ty ho nemôžeš uvidieť bez mojej pomoci alebo pomoci iného jeho sluhu.

Myslíš, že ti stačí zaklopať na dvere, a Majster sám príde a otvorí ti dvere? Nie, Majster neotvorí dvere, kým nebudeš mať veľmi, veľmi silné vnútorné spojenie s ním. Ale ja prídem k dverám. Pozriem na teba a ak nebudem spokojný s tvojou úprimnosťou a ašpiráciou, potom budem vedieť, že on nebude mať záujem sa s tebou stretnúť. Ale ak potešíš sluhu, pôjdem a poviem pánovi, že niekto veľmi milý si želá uvidieť ho.

Pretože budem s tebou tak spokojný, on prirodzene povie:

„V poriadku, ukáž mi toho človeka, o ktorom mi hovoríš.” Teda ťa k nemu privediem a moja úloha sa končí.

Ale čo ak ťa veľký pán ako Kristus potom pokarhá? Keď ťa k nemu privediem, môže ti povedať: „Ty blázon! Pred dvetisíc rokmi som mal jedno meno a jednu formu. Myslíš, že budem pokračovať s rovnakým menom a rovnakou formou naveky? Pred dvetisíc rokmi som prišiel v jednom tele, v jednom vedomí. Myslíš, že sa nemôžem zmeniť? Opakovane meníš svoje telo, každých pár rokov meníš svoj byt. Musíš sa meniť. Nemám aj ja právo na zmenu? Dvetisíc rokov budem pokračovať s rovnakou formou, rovnakým telom, rovnakým menom, rovnakým odevom, rovnakým vedomím? Mal by som sa a musím sa meniť. Meniť sa znamená pokrok. Zmenil som svoje telo, zmenil som svoje meno. Tvoja duša vie, že táto osoba, ktorá sa nazýva mojím sluhom, ma reprezentuje na zemi. Meno môže byť iné, forma môže byť iná, vedomie môže byť iné, ale Zdroj je ten istý a kapacita je tá istá. On predstavuje moju pravú skutočnosť na zemi. Tak prečo by si si to mal sťažovať a snažiť sa ma dosiahnuť v Nebi, keď ľahko môžeš dosiahnuť môjho brata, ktorý je na zemi, a v ňom nájsť mňa?”

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri, Sri Chinmoy Centrum, 1999