Otázka: Chcel by som vedieť, aký je rozdiel medzi kozmickým vedomím a vedomím Krista.

Sri Chinmoy: Kristovo vedomie a kozmické vedomie idú spolu. Kozmické vedomie je ako dom. Pretože je to dom, niekto by tam mal žiť. Kto tam žije? Kristovo vedomie. A potom si opäť hráči v Božskej Hre vymenia úlohy. Kristovo vedomie je sieňou, pretože ten, kto realizoval Najvyššie, stal sa neoddeliteľnou časťou Najvyššieho, a kozmické vedomie sa stalo obyvateľom siene.

Kristovo vedomie a kozmické vedomie sú jedným. Niekedy je Kristus vo vnútri domu, žije v kozmickom vedomí. Inokedy opak je pravdou. Kristus stelesňuje kozmické vedomie. Raz je domom a inokedy je obyvateľom domu.

Silou svojho najvyššieho vedomia, silou svojej neoddeliteľnej jednoty so svojím večným Otcom, Kristus povedal: „Ja a môj Otec sme jedným.” Ako to, že to mohol povedať? Stále hovoríme, že Boh je naším Otcom, ale pre väčšinu z nás je to len nejasná predstava. Počuli sme to od rodičov, alebo čítali v knihách. Ale v prípade Krista je to skutočnosť, žijúca skutočnosť.

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri, Sri Chinmoy Centrum, 1999