Otázka: Keď tá stratená duša prvý raz prišla dolu, nemohol ju priniesť bližšie k sebe, aby bola v jeho okruhu?

Sri Chinmoy: Ale on sám keď prišiel, ešte musel realizovať Boha. Ešte musel otočiť niekoľko stránok. Ja som realizoval v predošlých inkarnáciách. Aj ja som musel pracovať mnoho rokov, aby som poopravil knihu, najmä počas prvých troch-štyroch rokov. Trvalo mi to dvadsať rokov, kým som úplne prešiel tou zvláštnou knihou realizácie Boha. Rámakrišna bol vo svojej poslednej inkarnácii oslobodenou dušou. Ale zabralo mu mnoho rokov, kým realizoval Matku Kálí. Nerealizoval Kálí len znenazdajky. Ale keď raz realizoval Boha, veľmi ľahko znovu realizoval Boha v ďalších dvoch formách: moslimskej a kresťanskej.

Ale keď ide o získanie niekoho na manifestáciu na zemi, je to naozaj zložité. Získať niekoho ako bol Vivekananda je veľmi ťažké. Keby Vivekananda nebol prišiel na Západ, kto by manifestoval Rámakrišnu? Nikto! Realizácia sama je taká ťažká, ale Rámakrišna to dokázal. Bol telom, ale na manifestáciu potrebujeme aj ramená a nohy. Je to ako strom, iba kmeň nestačí. Vetvy sú tiež potrebné. Ak tu nie sú vetvy, nikto to nenazve stromom.

Sri Chinmoy, Avatári a Majstri, Sri Chinmoy Centrum, 1999