Otázka: Takže ak cíti, že by chcel naplniť Najvyššieho príchodom na svet, prejavovaním, potom je tu nebezpečenstvo, že stratí svoje svetlo?

Sri Chinmoy: Samozrejme, že tu je. Sri Rámakrišna priniesol ďalšiu dušu rovnako silnú ako Vivekananda, presne na rovnakej úrovni, ale nikdy tú osobu na zemi nevidel. Taký veľký duchovný Majster priniesol dve oslobodené duše — Vivekanandu a iného. Ale ten druhý padol. Nevedomosť ho prikryla, a nikdy neprišiel k svojmu Majstrovi. Nevedomosť zahalila túto oslobodenú dušu do takého rozsahu, že ho Rámakrišna nemohol nájsť.
Sri Chinmoy, Avatári a Majstri, Sri Chinmoy Centrum, 1999