Otázka: Ako môžete rozlišovať medzi Kristom, Rámakrišnom a Budhom, ak sú všetci v rovnakom vedomí?

Sri Chinmoy: Vôbec nie je potrebné rozlišovať. Prišli v rôznych časoch, ale všetci sú jedným. Všetci sú božími deťmi v rôznych formách. V tejto inkarnácii máš meno, vo svojej predošlej inkarnácii si mala nejaké iné meno. Dokonca aj v tejto inkarnácii ťa matka volá jedným menom, manžel iným menom, deti nejakým iným menom a možno my ťa voláme opäť iným menom. Ale stále si tá istá osoba. Duch je jeden, ale formy sú rozličné. Boh je Vesmírny Duch, ale prijíma rôzne formy. Kristus si zobral ľudské telo, ľudskú formu. Budha si zobral, Sri Rámakrišna si zobral, Sri Krišna si zobral. Každý si zobral ľudskú formu. Keď duša vstupuje do tela, táto duša musí prejaviť vnútornú božskosť. Veľkí duchovní Majstri ju prejavili, ale ty si ju ešte neprejavila. Takže duchom sme všetci jedným, ale vo forme sme sa stali mnohými. Takáto môže byť božská hra.
Sri Chinmoy, Avatári a Majstri, Sri Chinmoy Centrum, 1999