Idem von, vchádzam dnu, časť 2

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 2000. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.