46.

Idem von,
aby som našiel dom
pre seba.

Vchádzam dnu
a zisťujem, že Boh už postavil spoločný dom,
v ktorom budeme obaja bývať.