Idem von, vchádzam dnu, časť 2

Návrat na bsah

34.

Keď idem von,
nejako dokážem
zabudnúť na Boha.

Keď vchádzam dnu,
jasne vidím,
že Boh ma nikdy neopúšťa.

35.

Keď idem von,
hľadám ochranu Boha.

Keď vchádzam dnu,
získavam inšpiráciu a odhodlanie,
aby som sa chránil sám pred sebou.

36.

Idem von
život zvuku vonkajšieho sveta
ma prakticky paralyzuje.

Vchádzam dnu
a život ticha vnútorného sveta
ma šepkajúco robí nesmrteľným.

37.

Keď idem von,
pozorujem tanec sebadôležitosti
všade vôkol mňa
a vždy sa pridávam.

Keď vchádzam dnu,
počúvam pieseň o dôležitosti Boha
v najväčších hĺbkach svojho srdca
a okamžite sa pridávam.

38.

Idem von,
aby som sa tešil z hlučného dobrodružstva svojej mysle.

Vchádzam dnu,
aby som sa tešil z mierovej púte svojho srdca.

39.

I go out
Only to see that the outer world
Is in a desperate hurry.
I come in
And, lo and behold, I become
The poise of the inner world.

40.

Idem von
a sedím vedľa Boha - Sily
v dome svojho života.

Vchádzam dnu
a sedím pri Nohách Boha - Mieru
v dome svojho srdca.

41.

Keď idem von,
štekajúci psi pochybností ma ľakajú.

Keď vchádzam dnu,
obohacujúci pes viery ma osvieťuje.

42.

Idem von
a nestrážene znásobujem
sny svojich túžob.

Vchádzam dnu
a veľmi pozorne chránim
sny svojej ašpirácie.

43.

Idem von
a stávam sa mukami hladu nenásytných túžob
svojej mysle.

Vchádzam dnu
a stávam sa uspokojením jedla úprimnej ašpirácie
svojho srdca.

44.

Idem von
a okamžite roním slzy,
aby som získal každú, každučkú očarujúcu vec,
ktorú vidím.

Vchádzam dnu
a neplačem pre nič iné,
len pre Boha.

45.

Idem von
a uvedomujem si, že ak mám nádej,
mám všetko.

Vchádzam dnu
a uvedomujem si, že ak mám prísľub,
patrím všetkým
a všetci patria mne.

46.

Idem von,
aby som našiel dom
pre seba.

Vchádzam dnu
a zisťujem, že Boh už postavil spoločný dom,
v ktorom budeme obaja bývať.

47.

Idem von
hľadať šťastie v diaľave.

Vchádzam dnu
a stávam sa dychom šťastia
priamo vo vnútri.

48.

Idem von
a hľadám cieľ šťastia.

Vchádzam dnu
a odhaľujem, že šťastie je cesta
a nie cieľ.

49.

Idem von
a teším sa z krajiny prázdnin
slobody.

Vchádzam dnu
a teším sa z krajiny ašpirácie
jednoty.

50.

Keď idem von,
hovorím Bohu - stvoreniu, aby sa na mňa pozeralo
tak, ako chcem byť videný.

Keď vchádzam dnu,
hovorím Bohu - Stvoriteľovi, aby sa na mňa pozeral
tak, ako On sám chce.

51.

Keď idem von,
okamžite chcem hrať
svoju hru nadradenosti svetu.

Keď vchádzam dnu,
dušeplne spievam
svoju pieseň sebaprekonávania.

52.

Keď idem von,
myseľ mi hovorí,
že aj keď dnes nebudem túžiť,
zajtrajšok vždy príde.

Keď vchádzam dnu,
srdce mi hovorí,
že ak dnes nebudem ašpirovať,
zajtrajšok možno nikdy nepríde!

53.

Keď idem von,
okamžite sa snažím tešiť
z tanca svojich všestranných schopností.

Keď vchádzam dnu,
neomylne vidím
svoje stúpajúce plamene ašpirácie na Boha.

54.

Keď idem von,
môj Pán mi hovorí:
„Vidím, že si úžasne odvážne, Moje dieťa.
Dovoľ mi, aby som si s tebou podal ruku
a vyskúšal tvoju silu.“

Keď vchádzam dnu,
môj Pán mi hovorí:
„Vidím, Moje dieťa, že si absolútne čisté.
Poď a dotkni sa Mojich Nôh
a prijmi Moje nekonečné Požehnanie,
Lásku a Náklonnosť.“

55.

Keď idem von iba trochu,
vidím, ako môj Pán roní horké slzy.
Pýtam sa svojho Pána na dôvod.
Hovorí: „Dcéra moja, plačem,
pretože tvoj vitál je taký neistý.“

Keď vchádzam dnu iba trochu,
vidím, ako môj Pán roní horké slzy.
Pýtam sa svojho Pána na dôvod.
Hovorí: „Syn môj, roním slzy,
pretože tvoja myseľ je taká nečistá.“

56.

Keď idem von,
môj Pán ma okamžite žiada, aby som išiel dnu.
Hovorí mi: „Pekne po poriadku.
Musíš ašpirovať, aby si Ma realizoval.“

Keď vchádzam dnu,
môj Pán mi rozhodne prikazuje, aby som išiel von
a manifestoval Ho.
Hovorí: „Syn môj, nech svet prijíma
všetko Moje Požehnanie, Lásku a Súcit
cez teba.“

57.

Keď idem von,
Božie Súcitné Oko
ma tajne žehná.

Keď vchádzam dnu,
Božie Srdce Jednoty
ma otvorene objíma.

58.

Idem von
len preto, aby som bol spútaný
obmedzenosťou a sebectvom
vonkajšieho sveta.

Vchádzam dnu
práve preto, aby som získal energiu
z dychtivosti a nadšenia
vnútorného sveta.

59.

Idem von,
aby som ochránil chrám svojej mysle
pred hurikánom pochybností.

Vchádzam dnu,
a vidím, že Boh Sám
chráni svätyňu môjho srdca
pred záplavou nečistoty.

60.

Keď idem von,
vonkajší svet očakáva
moje pozdravy.

Keď vchádzam dnu,
plný modlitby sa klaniam
vnútornému svetu.

61.

Idem von
s nádejou na veľmi krátky rozhovor s Bohom.
Ale beda, Boh hovorí, že nemá čas.

Vchádzam dnu
s nádejou na veľmi krátky rozhovor s Bohom.
Boh mi s úsmevom hovorí:
„Moje dieťa, máme toľko času, koľko len chceš.
Neponáhľam sa.
Som ti plne k dispozícii.“