46.

```

Idem von,

aby som našiel dom

pre seba.

Vchádzam dnu

a zisťujem, že Boh už postavil spoločný dom,

v ktorom budeme obaja bývať.

```

From:Sri Chinmoy,Idem von, vchádzam dnu, časť 2, Sri Chinmoy Centrum, 2000
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/goc_2