45.

Idem von
a uvedomujem si, že ak mám nádej,
mám všetko.

Vchádzam dnu
a uvedomujem si, že ak mám prísľub,
patrím všetkým
a všetci patria mne.