47.

Idem von
hľadať šťastie v diaľave.

Vchádzam dnu
a stávam sa dychom šťastia
priamo vo vnútri.