50.

Keď idem von,
hovorím Bohu - stvoreniu, aby sa na mňa pozeralo
tak, ako chcem byť videný.

Keď vchádzam dnu,
hovorím Bohu - Stvoriteľovi, aby sa na mňa pozeral
tak, ako On sám chce.