52.

Keď idem von,
myseľ mi hovorí,
že aj keď dnes nebudem túžiť,
zajtrajšok vždy príde.

Keď vchádzam dnu,
srdce mi hovorí,
že ak dnes nebudem ašpirovať,
zajtrajšok možno nikdy nepríde!