38.

Idem von,
aby som sa tešil z hlučného dobrodružstva svojej mysle.

Vchádzam dnu,
aby som sa tešil z mierovej púte svojho srdca.