Trúbky domova Božskosti, ktoré osvecujú zem, 1. časť

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 1995. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.