Pokrivený na ôsmich miestach

Toto je príbeh o Krišnovi a Radhe. Bola noc zaliata mesačným svitom a Pán Krišna hral na svojej flaute veľmi očarujúco. Radha a všetky ostatné gopie počúvali. Obdivovali hudbu vychádzajúcu z Krišnovej flauty a opájali sa jeho nebeskou krásou. Boli v siedmom Nebi blaženosti.

Po nejakom čase Krišna prestal hrať a povedal: „Preniesol som vás všetky do sveta čistej blaženosti. Teraz, keď ste naplnené šťastím, idem sa prejsť do lesa.“ Krišna videl, že ho Radha chce sprevádzať. Povedal jej: „Môžeš sa pridať.“ Ostatné gopie sa k nim neodvážili pridať. Cítili k Radhe najväčšiu úctu.

Krišna a Radha sa teda prechádzali a prechádzali, až kým nedošli na jedno miesto v lese. Krišna sa otočil k Radhe a povedal: „Radha, mám chuť rozprávať nejaké príbehy. Chcela by si si vypočuť moje príbehy?“

„Pravdaže, môj Pane!“ zvolala Radha. „Prosím, porozprávaj mi tie príbehy. Túžim si ich vypočuť.“

Krišna povedal: „Budem rozprávať, čo mi príde na myseľ.“ Krišna bol pripravený porozprávať Radhe príbehy, keď sa zrazu objavil zvláštne vyzerajúci muž. Jeho telo bolo pokrivené na ôsmich rôznych miestach. Jeho nohy boli pokrivené, jeho ruky boli pokrivené, všetko bolo neprirodzené. Tento muž bol známy ako Aštabakra – ,ašta‘ znamená ,osem‘ a ,Aštabakra‘ znamená ,pokrivený na ôsmich miestach‘.

Len čo Radha zbadala túto úbohú ľudskú bytosť, začala sa z nejakého dôvodu smiať a smiať.

„Ako sa môžeš na tomto úbohom mužovi smiať?“ spýtal sa Krišna.

„Jeho telo je pokrivené na ôsmich rôznych miestach! Nemôžem sa zdržať smiechu pri takom neobvyklom pohľade,“ odpovedala Radha.

Krišna ju pokarhal: „Smiať sa na druhých nie je láskavé. Nemala by si sa tak správať.“ Ale Radha sa len smiala a smiala. Aštabakra si myslel, že Radha bude k nemu cítiť iba súcit, pretože bola Krišnova najdrahšia žiačka. Jednoducho nevedel pochopiť, prečo sa Radha na ňom tak bezcitne smeje. Stál pred ňou s nesmiernou oddanosťou a láskou, ale jej smiech ho hlboko zraňoval.

Krišna povedal Radhe: „Ak ti porozprávam o Aštabakrovi, prestaneš sa na ňom smiať?“ „Samozrejme, môj Pane,“ znela odpoveď Radhy.

„Potom sa prestaň smiať a vypočuj si tento nešťastný príbeh.“ Keď Krišna začal rozprávať, Aštabakra sa im poklonil a potichu odišiel.

Toto je príbeh, ktorý Krišna rozprával. Aštabakra bol vysoko postavený Brahman. Bol ženatý a so svojou ženou už prežil dosť veľa rokov. Potom, len sám Boh vie z akého dôvodu, sa mu jeho žena sprotivila. Zložil takúto prísahu: „Odteraz sa už nikdy, nikdy nebudem stretávať so žiadnou ženou! Všetky ženy sú veľmi zlé. Tu je absolútny dôkaz. Moja žena je dôkazom, že ženy sú neznesiteľné. Nebudem mať vôbec žiadne spojenie, žiaden vzťah so žiadnou ženou v celom Božom stvorení. Na ženy sa už ani nepozriem.“

Toto bol vážny sľub, ktorý Brahman zložil po nešťastnom zážitku so svojou ženou. Vtedy jeho telo nebolo vôbec pokrivené. Vyzeral veľmi silný a urastený.

Ó, Bože! Jednej nymfe z paláca Pána Indru sa tento Brahman zapáčil a zaľúbila sa do neho. Táto nymfa alebo apsara sa volala Rambha. Bola nesmierne krásna. Prišla za Brahmanom a povedala mu: „Zaľúbila som sa do teba. Chcem si ťa vziať.“

Brahman sa nahneval. Povedal: „Prijal som sľub, že už sa nikdy viac neožením. Moja prvá žena mi stačila. Bola prvá a posledná!“

Rambha ho začala prosiť. Povedala: „Musíš si ma vziať, pretože som ti vyznala lásku.“

„Nikdy!“ trval na svojom Brahman. „V tomto živote už nebudem mať so žiadnou ženou nič spoločné.“

Keď Rambha videla, že Brahman nezmení svoj názor, bola veľmi nahnevaná a urazená. „Rozprávaš veľmi hrubo! Ako sa odvažuješ takto so mnou hovoriť! Som tanečníčka v paláci samotného Pána Indru. Preklínam ťa za to, že si odmietol moju lásku. Tvoje telo bude pokrivené na ôsmich rôznych miestach. Budeš taký škaredý, že sa už žiadna žena nebude na teba chcieť ani pozrieť.“

Keď Rambha Brahmana prekliala, odišla preč. Úbohý Brahman! Jeho telo sa okamžite pokrivilo a zdeformovalo. Každá jeho končatina bola ohnutá iným smerom. Len veľmi ťažko sa dokázal pohybovať.

Zúfalý Brahman povedal: „Aký má zmysel žiť takýto život? Rambha ma prekliala a toto sa stalo. Prečo by som mal ďalej zostávať na zemi? Zničím toto svoje telo.“

Odrazu sa pred ním objavil Pán Višnu a povedal: „Nie je dobré, aby si sa zabil. Len sa modli a modli a modli. Po určitom čase za tebou znovu prídem a budeš vyliečený. Potom budeš na Zemi šťastný so svojím fyzickým telom ako predtým. Hovoríš, že sa už nechceš pozerať na ženy. To nie je problém! Budeš môcť dodržať svoj sľub. Teraz sa začni modliť, onedlho sa pred tebou zjavím.“ Brahman poslúchol Pána Višnu a začal sa veľmi úprimne modliť.

„Kedy príde Pán Višnu a vylieči tohto Brahmana?“ spýtala sa Radha, keď sa Krišna dostal v príbehu na toto miesto.

Krišna sa sladko usmial. „Višnu už prišiel,“ povedal a začal kráčať domov. Krišna bol emanáciou Pána Višnu. Boli a sú jedným a tým istým. Takto Krišna vyliečil Aštabakru.