Indra stráca svoje kráľovstvo

Indra je kráľ kozmických bohov. Jedného dňa do neho vstúpila pýcha. Hoci bol najvyšším v Nebi, začal zanedbávať Prakriti, Matku Zem. Prakriti bola taká nahnevaná, že Indru prekliala. Povedala mu: „Stratíš všetko, čo máš – svoj trón, svoje kráľovstvo, všetko. Dokonca aj tvoj Guru Brihaspati ťa prekľaje.“

Keď ho Prakriti prekliala, Indra bol veľmi smutný a skľúčený. Doslova sa utápal v zúfalstve. Kto mal vtedy za ním prísť, ak nie jeho vlastný Guru, Brihaspati, ktorý je učiteľom všetkým kozmických bohov? Pretože bol Indra taký skľúčený, nepreukázal svojmu Guruovi žiadnu úctu, dokonca ani nevstal. Brihaspati sa rozčúlil. Povedal: „Ako je možné, že zo všetkých kozmických bohov mi práve ty nepreukážeš žiaden rešpekt? Nevieš, kto pred tebou stojí? Je to tvoj vlastný Guru! Preklínam ťa! Stratíš svoje kráľovstvo, stratíš svoj trón, stratíš svoj majetok. Stratíš všetko, čo máš. Staneš sa žobrákom.“

Kliatba Prakriti a kliatba Brihaspatiho sa naplnili. Indra sa stal úplným žobrákom. Potom sa Brihaspati nad ním zľutoval a trochu svoju kliatbu upravil. Povedal mu: „Keď uplynie 60 000 rokov, vrátim ti tvoje kráľovstvo.“ A tak sa Indra modlil a meditoval 60 000 rokov a získal svoje kráľovstvo späť. Nanešťastie však zistil, že jeho kráľovstvo už nie je také krásne, ako bolo predtým. Jeho palác potreboval prestavbu a tiež bolo potrebné vybudovať veľa ďalších miest. Indra bol naplnený smútkom, pretože jeho kráľovstvo nemalo svoju predchádzajúcu dokonalosť. Zavolal si preto božského architekta, Višwakarmu, aby urobil, čo je potrebné.

Višwakarma pracoval mnoho mesiacov. Mesiace sa menili na roky, ale Indra stále nebol spokojný. Neustále kritizoval Višwakarmovu prácu. Každý deň musel znášať Indrove pokarhania a urážky. A navyše, Višwakarma nemal čas na svoju ďalšiu dôležitú prácu, preto bol nešťastný.

Jedného dňa išiel Višwakarma za Višnuom a povedal: „Ó, Višnu, zachráň ma, prosím, zachráň ma! Indra ma poveril prestavbou svojho kráľovstva. Veľmi tvrdo som pracoval, aby som ho potešil, ale on nie je s mojou prácou spokojný. Len ma karhá a uráža.“

„Uvidím, čo môžem urobiť,“ odpovedal Višnu.

Višnu si vzal podobu veľmi pekného mladého chlapca a prišiel k Indrovi. „Je toto tvoje kráľovstvo?“ spýtal sa.

„Rozhodne je to moje kráľovstvo!“ povedal Indra. „Kto iný má také kráľovstvo? Toto je moje stvorenie. Obdivuješ ho, lebo je také krásne.“

Mladý chlapec pokračoval: „Žiadny iný Indra nemá také krásne kráľovstvo ani taký veľkolepý palác. Pomáhal ti niekto?“

„Áno,“ povedal Indra. „Trochu mi pomohol Višwakarma, ale to nestojí za reč.“

„Žiadny iný Višwakarma nemôže pomôcť pri prestavovaní, žiadny iný,“ povedal chlapec záhadne.

„Čo tým myslíš?“ zvolal Indra. „Povedal si, ,žiadny iný Indra‘ a ,žiadny iný Višwakarma‘. Znamená to, že existujú aj ďalší Indrovia a ďalší Višwakarmovia?“ „Áno, áno, existujú ďalší,“ vyhlásil chlapec. Indra sa rozčúlil. Keď pomyslel na to, že jestvuje viac než jeden Indra, stratil o svoje kráľovstvo všetok záujem. Neprekážalo mu ani najmenej, že existujú aj ďalší Višwakarmovia. Ale tolerovať viacej Indrov, to bolo pre Indru príliš veľa.

„Už viac nechcem toto kráľovstvo,“ povedal smutným hlasom. „Čo budem teraz robiť?“

Višnu si znovu vzal svoju vlastnú podobu kozmického boha. Povedal Indrovi: „Choď a okúp sa v rieke, budeš očistený. Keď sa očistíš, uvidíš, že tvoje kráľovstvo, tvoj palác a celý tvoj majetok sú rovnako krásne, ako boli predtým, než ťa Prakriti prekliala.“

A tak Indra získal svoje kráľovstvo späť a bol úplne spokojný.