Krišna sa modlí, aby mal syna

Pán Krišna nesmierne túžil mať syna. Preto sa vybral po radu k istému mudrcovi. Keď tento mudrc uvidel Pána Krišnu, bol celý bez seba od radosti. Všetci kričali: „Krišna prišiel!“ a potom všetci začali Krišnu uctievať.

Mudrc sa Krišnu spýtal: „Prosím, povedz mi, čo môžem pre teba urobiť. Je niečo, čo by si chcel, aby som urobil?“

Krišna odpovedal: „Chcem len jednu veľmi obyčajnú vec. Chcem mať syna. Prosím, povedz mi, ako môžem mať syna.“

„V tejto záležitosti ti môže pomôcť iba Pán Šiva,“ odpovedal mudrc. „Musíš sa modliť k Pánovi Šivovi. Najskôr musíš nazbierať tisíc kvetov. S týmito kvetmi musíš uctievať Pána Šivu veľa rokov. Keď bude tebou Pán Šiva spokojný, budeš mať syna.“

Krišna opustil príbytok mudrca a odišiel do ústrania. Celé telo si potrel popolom a obliekol sa do kôry stromu. Celé roky sa modlil, aby uvidel Pána Šivu a mohol ho požiadať o dar.

Svojím tretím okom Parvati videla, že Krišna sa modlí a modlí celkom sám uprostred lesa. Povedala svojmu manželovi: „Môj Pane, čo to robíš? Prečo vôbec neodpovedáš? Pán Krišna ťa uctieva, len teba, už toľko rokov.“

„Čo chceš, aby som urobil?“ spýtal sa Šiva. „Len choď a postav sa pred neho,“ prosila Parvati. „Vlastne, poďme spoločne.“

Šiva aj Parvati sa objavili pred Krišnom. Šiva mu povedal: „Čo to robíš? Prečo by si sa mal ty, zo všetkých ľudí, modliť ku mne? Si Narayana, si Višnu, si avatár tejto éry, prestupuješ všetko. Tak prečo sa modlíš ku mne?“

Krišna odpovedal: „Pán Šiva, viem, že ty si jediný, kto môže naplniť moju túžbu.“

„Existuje nejaká túžba, ktorú si sám nevieš splniť?“ spýtal sa Šiva.

„Povedali mi, že len ty môžeš splniť túto moju konkrétnu túžbu. Preto som prišiel za tebou,“ odpovedal Krišna.

„Aká je tvoja túžba?“ spýtal sa Šiva.

„Chcel by som mať presne takého syna, ako si ty,“ povedal Krišna Šivovi. „Musí byť presne ako ty, inak ho nechcem.“

Šiva aj Parvati sa usmiali a Šiva dal okamžite Krišnovi tento dar. Krišna sa vrátil domov a po určitom čase jeho žena Džambavati porodila syna. Dali mu meno Samba.

Čo to znamená, mať presne takého syna, ako je Šiva? Na jednej strane je Šiva neustále ponorený v tranze. Ale na druhej strane je Šivovou úlohou ničenie. Zo zničenia prichádza premena. Tento chlapec, Samba, urobil počas svojho života mnoho neznesiteľných vecí. Nakoniec spôsobil úplný zánik celej Krišnovej rodiny. Takže môžete povedať, že Krišna vedel, že je potrebná premena, ale premene predchádza zničenie. To je dôvod, prečo sa modlil, aby mal takého syna, ako je Šiva.