Brahmova pýcha

Tento príbeh je o pýche Brahmu, nášho Stvoriteľa. Jedného dňa Brahma meditoval. Vo svojej meditácii išiel vyššie než najvyššie, hlbšie než najhlbšie. Bol v extáze. Brahma si povedal: „Ako si prajem, aby som mohol tráviť všetok svoj čas v tejto vznešenej meditácii!“

Odrazu sa pred ním objavila tá najkrajšia nymfa, apsara. Volala sa Mohini. Povedala Brahmovi: „Chcem sa za teba vydať.“

Brahma sa rozčúlil. „Bol som v takej extáze, v takej blaženosti a ty si sem musela prísť a okúzliť ma! Nikdy! Nepribližuj sa ku mne. Nechaj ma na pokoji!“ Mohini bola hlboko dotknutá. „Nechám ťa na pokoji, ale najskôr ťa prekľajem. Odteraz ťa nikto nebude uctievať, nikto! Ostatní kozmickí bohovia budú uctievaní a zbožňovaní, ale ty nebudeš nikdy uctievaný žiadnou ľudskou bytosťou!“

Kliatba Mohini sa naplnila a Brahmu už nikto viacej neuctieval. Bol nešťastný a tak šiel po radu k Višnuovi. Kým čakal vo Višnuovom paláci, uvidel niekoho, kto bol rovnaký ako on, ibaže tá druhá bytosť mala desať hláv. Potom uvidel ďalšiu bytosť ako bol on, ale so stovkou hláv, a tretiu osobu s tisíckou hláv. Všetky vyzerali presne ako on, lenže on mal len štyri hlavy.

Keď vstúpil do miestnosti Višnu, Brahma sa ho spýtal, kto sú tie druhé osoby. Višnu odpovedal: „To sú všetko Brahmovia, tak ako ty. Ty nie si jediný Brahma! Mal by si vedieť, že existuje mnoho vesmírov a každý vesmír má jedného Brahmu, jedného Stvoriteľa. Sú stovky vesmírov a stovky Brahmov. Vyzerajú rovnako ako ty, ale ty máš iba štyri hlavy, zatiaľ čo oni majú viac, omnoho viac hláv.“

Úbohý Brahma! Prišiel k Višnuovi pre útechu, ale Višnu zničil jeho pýchu. Potom Brahma povedal Višnuovi, ako ho prekliala Mohini, a s veľkou pokorou sa spýtal Višnua, ako by mohol tú kliatbu zrušiť.

Višnu povedal: „Ak ma budeš počúvať, môžeš sa kliatby Mohini zbaviť. Musíš meditovať 60 000 rokov a potom sa musíš ísť okúpať do posvätnej rieky Gangy. Len tak sa od kliatby oslobodíš.“

V indickej mytológii sa vždy hovorí, že kliatba trvá 60 000 rokov, a že musíme meditovať 60 000 rokov, aby sme sa jej zbavili. A tak úbohý Brahma musel meditovať veľmi, veľmi dlhý čas.