Človek a Boh

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centrum roku in 1971. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.