Človek a Boh

Ľudským snom je Boh;
Božím naplnením, človek.
Ľudskou útechou je Boh;
Božou nádejou je človek.

Človek je Boh plačúci;
Boh je človek bojujúci.
Silou človeka je jeho nevedomosť;
Silou Boha je Jeho Milosť.
Sri Chinmoy, Človek a Boh, Sri Chinmoy Centrum, 1971