Čo získame z vnútorného života?

Získame jednoduchosť, úprimnosť, bezúhonnosť, čistotu, pokoru a božskosť. Ten, kto má všetky tieto božské vlastnosti, bude mať určite život plný radosti, mieru, slobody a naplnenia. A ten, kto nemá tieto božské vlastnosti, bude mať nepochybne život plný sĺz, nepokoja, spútanosti a sklamania.

Čo ešte získame z vnútorného života?

Získame rastúce, plynúce a energiou napĺňajúce vedomie, aby sme osvietili a zdokonalili svoje myšlienky a pocity a dosiahli svoje ciele.

Môžeme sa tiež stať aktívnymi a užitočnými účastníkmi Božej kozmickej skúsenosti.

Žiť vnútorný život znamená stať sa plne vedomím Božej existencie.

Stať sa plne vedomím Božej existencie znamená milovať dych ľudstva srdcom bez hraníc.

Ak potrebujeme zlatú príležitosť, aby sme uvideli Božiu Tvár, vnútorný život je pripravený nám ju poskytnúť. Ak potrebujeme neomylné uistenie, že sme Božími vybranými deťmi, vnútorný život je dychtivý nám ho dať.

Keď skutočne žijem vnútorný život, môžem sa odvážiť povedať: „Boh je môj.“ Pochybnosti a strach navždy zabudnú moje meno, moju podobu a adresu.

Odvažujem sa povedať: „Patrím Bohu“. Najvyššia Cesta a všetko presahujúci Cieľ budú navždy moje.

Boh svojím Svetlom prebúdza moju lásku.
Boh svojou Blaženosťou zintenzívňuje moju oddanosť.
Boh svojimi Požehnaniami robí nesmrteľným moje odovzdanie.

Svojou láskou objavujem Boha.
Svojou oddanosťou sýtim Boha.
Svojou odovzdanosťou napĺňam Boha.

Cesta mojej odovzdávajúcej sa duše sa začína Božím Záujmom. Cesta môjho života túžby sa začína Božím Súcitom.

Na konci cesty svojej duše uvidím Boha tak, ako chcel, aby som Ho videl. Na konci cesty svojho života uvidím Boha tak, ako som Ho chcel vidieť ja.

Život je pre človeka.
Človek je zo života.

Život je nevyhnutnosťou človeka.
Človek je schopnosťou života.

Mám dve ja: malé a veľké. To malé „ja“ je ego, ktoré je stále nepovšimnuté, zatiaľ čo to veľké „Ja“, je to pravé Ja, ktoré je stále nepoznané. Všimnem si nepovšimnuté, aby som sa dozvedel Pravdu. Spoznám nepoznané, aby som sa stal Pravdou.

Vo svojom vnútornom živote sme sa naučili, že:

Duša je vznešená. Stelesňuje Pravdu.
Srdce je vznešené. Uvedomuje si Pravdu.
Myseľ je vznešená. Vyjadruje Pravdu.
Vitál je vznešený. Obdivuje Pravdu.
Telo je vznešené. Slúži Pravde.

Sri Chinmoy, Človek a Boh, Sri Chinmoy Centrum, 1971