Galaxia svätých

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Sri Chinmoy Centre roku in 2001. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.