Majstrove pravidlá

Bol raz jeden duchovný Majster, ktorý bol veľmi prísny na svojich žiakov. Avšak raz za týždeň sa stretol s novými žiakmi a nádejnými žiakmi a na týchto hľadajúcich nebol taký prísny. Stalo sa, že jeden týždeň Majster vedel, že príde na stretnutie neskoro, preto požiadal jedného zo svojich blízkych žiakov, ktorí s ním boli už dlhý čas, aby prečítal nejaké pravidlá a predpisy skôr, než príde. Nanešťastie ešte skôr, než ten žiak dočítal, ľudia naňho začali vykrikovať otázky a urážky. Vehementne protestovali proti novým pravidlám, ktoré žiadali, aby sa žiaci vzdali drog, oholili si brady, ostrihali si vlasy a skromne sa obliekali. Ten úbohý žiak cítil, že bude preňho najlepšie, ak z tej miestnosti odíde.

Keď prišiel Majster, žiak mu povedal, čo sa stalo. Majster sa veľmi nahneval. Vstúpil do meditačnej miestnosti, aby formálne začal stretnutie, meditoval iba päť minút tvárou k tej skupine a potom povedal: „Niektorí ľudia tu preklínajú žiakov, ktorí sú zodpovední buď za to, aby napísali tieto pravidlá alebo za to, aby vám ich prečítali. Ale bolo to moje želanie, aby tieto pravidlá boli takto sformulované a bola to moja výslovná žiadosť, aby ich tento žiak dnes večer prečítal. Preberám plnú zodpovednosť za ich konanie.“

„Niektorí z vás považujú tieto požiadavky za veľmi tvrdé, možno nebožské. Ak je ich znenie tvrdé a nebožské, potom musíte vedieť, že ja sám som neľútostne trpel mnohými nebožskými vibráciami, ktoré boli spôsobené nevhodným správaním žiakov aj nežiakov. Cítim, že prišiel čas na to, aby som bol trocha prísnejší a aby som pevne stál za svojím presvedčením. Ak sa vás nejakí noví hľadajúci budú pýtať na tieto pravidlá, prosím, povedzte im, čo som práve povedal.“

Jeden nový žiak, ktorý mal bradu, povedal: „Majstre, som trochu zmätený, veď niektorí z tvojich dobrých žiakov predsa majú brady.“

Majster povedal: „Syn môj, práve si sa pripojil k nášmu Centru. Ak chceš byť mojím pravým žiakom, prosím, snaž sa splniť moje požiadavky. Avšak každé pravidlo pripúšťa výnimky. Ak požiadam jedného človeka z dvesto alebo tristo, aby si nechal bradu, potom som za to plne zodpovedný. Ak vidíte, že niekto z mojich žiakov má bradu alebo dlhé vlasy, potom musíte vedieť, že buď ten človek má môj súhlas, alebo som ho osobne požiadal, aby si ich nechal. Buď to potrebujem ja alebo ten človek. Keď súhlasím s niečím, čo nie je v mojich pravidlách, dávam súhlas pre konkrétneho človeka, tento súhlas sa nevzťahuje na všetkých. “

Jeden chlapec vyskočil a nahnevane povedal: „Ježiš Kristus mal dlhé vlasy.“

Majster okamžite odpovedal: „Ak hovoríš, že Kristus mal dlhé vlasy, súhlasím. Keď uvidím Krista, pôjdem a dotknem sa jeho nôh. Ale keď uvidím teba, utečiem preč. Ak budeš mať Kristovo vedomie, potom môžeš mať dlhé vlasy. O dlhých vlasoch som dosť písal a hovoril. Cítim to tak, že muži by mali vyzerať ako muži a ženy by mali vyzerať ako ženy podľa súčasného štandardu.

Pred stovkami rokov mali muži dlhé vlasy, ale my nemáme právo robiť to isté v dvadsiatom storočí len preto, že to robili oni. Ľudia väčšinou majú pocit, že dlhé vlasy im dávajú určitú mäkkosť, jemnosť alebo miernosť. Ale to nie je pravda. Aj keď máte dlhé vlasy, môžete mať veľmi rušivé vibrácie.

Vidím, že v súčasnosti dlhé vlasy vytvárajú agresívne vibrácie. Odteraz musíte mať krátke vlasy a nesmiete mať brady a vaše šaty by mali byť pekné a upravené.“

„Myslíš si, že je to správne,“ spýtal sa iný chlapec arogantne, „keď nás nútiš, aby sme prestali brať drogy?“

Majster povedal: „Ak ešte stále berieš drogy, potom klopeš na nesprávne dvere. Naše dvere už pre teba nebudú otvorené. Neschvaľujem drogy a alkohol, ani ich nemôžem tolerovať. Vždy hovorím, že postupne, postupne môžete prestať fajčiť alebo piť čaj a kávu. Ale ak ide o drogy, nehovorím hľadajúcim ,postupne, postupne môžete prestať’. Hovorím im: ,Prestaňte okamžite!‘. “

„Si prísny aj pokiaľ ide o stravu?“ opýtalo sa jedno dievča.

„Mäso a ryby“, vysvetľoval Majster, „a zvlášť mäso nám ponúka zvieracie vedomie. Keď jeme mäso, naše jemné nervy sa rozrušia. Aj ryby sú nebožské. Keď jeme ryby, jemné nervy upadnú do letargie. Aj tak sme napoly ako zvieratá. Stále bojujeme a hádame sa. Prečo by sme mali zvyšovať svoje zvieracie vlastnosti? Ale opäť hovorím, tak ako s čajom a kávou, ak nedokážete prestať jesť mäso a ryby okamžite, netrápte sa( pomaly ale iste sa ich môžete vzdať. Snažte sa týždeň po týždni zmenšovať ich množstvo. Ale ak je to možné, je lepšie prestať jesť mäso a ryby okamžite. Keď chcete nasledovať duchovnú cestu, prečo by ste mali zvyšovať svoje zvieracie vlastnosti?“

Vtedy jeden hľadajúci povedal: „Som žiakom iného Majstra a ten nie je ku svojim žiakom taký prísny.“

Majster odpovedal: „Tak ako my nemáme právo niekoho presviedčať, ani ty nemáš právo rušiť náš mier, našu čistotu, našu modlitbu. Neprosíme ťa, aby si prišiel na našu cestu. Ak si prišiel z inej cesty, to nevadí, ak teraz cítiš potrebu nasledovať našu cestu. Ale ak ešte stále máš iného Majstra a súčasne skúšaš našu cestu alebo iné cesty, potom neurobíš žiadny pokrok. V škole je veľa predmetov. Prirodzene, na každý predmet potrebuješ iného učiteľa. Ale vo vnútornej škole to nikdy nemôže byť takto. V duchovnom živote je jeden predmet a jeden učiteľ. Ak ideš rôznymi cestami, robíš chybu.“

Nakoniec Majster prehovoril ku všetkým hľadajúcim a novým žiakom. „Väčšina mojich žiakov berie tieto veci úprimne a vážne, takže cítim, že môžem uplatniť svoju autoritu. Ak nechceš nasledovať našu cestu oddane, dušeplne, jednoznačne, potom nepotrebujeme tvoju prítomnosť. Nemôžeš vyhovieť dvom Majstrom. Ten, kto chce potešiť každého, nepoteší nikoho. Ak chceš nasledovať našu cestu, mal by si nám dať šancu. Ak po šiestich mesiacoch alebo po roku či dvoch rokoch budeš cítiť, že tu nič nedostávaš, potom by si mal ísť k niekomu inému. Ale pokiaľ zostávaš v mojom člne, musíš dodržiavať moje pravidlá, ktoré sú dušeplnou potrebou pre moje duchovné deti.“

Potom sa Majster postavil a skončil stretnutie.

Sri Chinmoy, Galaxia svätých, Sri Chinmoy Centre, 2001