Sny

autora
Po prvýkrát v slovenčine publikované v nakladateľstve Madal Bal roku in 2007. Publikované na stránkach srichinmoylibrary.com so súhlasom Sri Chinmoya.