20.

Sen je sviežosť. Sen je novosť. Sen je plnosť.
Sri Chinmoy, Sny, Madal Bal, 2007