20.

Sen je sviežosť.

Sen je novosť.

Sen je plnosť.

From:Sri Chinmoy,Sny, Madal Bal, 2007
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/drm