Sny

Návrat na bsah

1.

Sny udržujú svet nažive.

2.

Ten, kto dnes sníva, hľadá cestu k zajtrajšku.

3.

Každý sen je inšpiráciou ísť dopredu.

4.

Každý sen je príležitosťou na objavenie seba samého.

5.

Sny nás inšpirujú, aby sme plávali s oblakmi.

6.

Sny sú predchodcami skutočnosti.

7.

Boh sníva vo Svojom stvorení a cez neho.

8.

Najskôr snívame, a potom, skôr než najskôr, sa objaví skutočnosť.

9.

Keď sa modlíme, Boh nás požehnáva novým snom.

10.

Sen je semienko. Skutočnosť je strom, ktorý z neho vyklíči.

11.

To, čo ľudstvo potrebuje, sú pozitívne myšlienky počas dňa a pekný sen v noci.

12.

Keď je myseľ jasná, sen je žiarivý.

13.

Keď je srdce čisté, sen je krásny.

14.

Keď je život sebadávajúci, sen je plodný.

15.

Žiadny sen nezostane navždy nesplnený.

16.

Trpezlivosť a vytrvalosť splnia naše sny.

17.

Každý sen je Božou Vôňou v našom srdci.

18.

Ten, kto dnes sníva o duši, stavia život zajtrajška.

19.

Čarovný sen je stúpajúcim plameňom.

20.

Sen je sviežosť. Sen je novosť. Sen je plnosť.

21.

Neobávaj sa zlého sna. Buď odvážny a nevzdávaj sa.

22.

Odstrašujúci sen sa môže zmeniť na žiarivú skutočnosť.

23.

Snívaj o kvete, staneš sa krásou kvetu.

24.

Snívaj o lodi, staneš sa nadšením cesty.

25.

Snívaj o hore, ticho sa stane tvojím menom.

26.

Snívaj o rieke, božskosť tvojho života bude plynúť k nesmrteľnosti tvojej duše.

27.

Snívaj o oblohe, staneš sa dieťaťom nekonečnosti.

28.

Snívaj o slnku, staneš sa vlastníkom a darcom svetla.

29.

Snívajúci je jazdcom inšpirácie. Snívajúci je letcom ašpirácie.

30.

Snívajúci je kotvou v koncentrácii. Snívajúci je potápačom v meditácii. Snívajúci je prístavom v kontemplácii.

31.

Snívajúci je piesňou večnosti a tancom nekonečnosti.

32.

Snívajúci je zlatým mostom medzi krásou srdca a blaženosťou duše.

33.

Sen hrá nanajvýš dôležitú úlohu, keď bežíme k cieľu.

34.

Čím hlbšia je podstata sna, tým bližší je breh skutočnosti.

35.

Včerajším snom bolo vidieť. Dnešným snom je stať sa.

36.

Dúhový sen je Božím vzácnym úsmevom.

37.

Dúhový sen je predzvesťou zlatého úsvitu.

38.

Keď máme dúhový sen, prinášame cieľ bližšie než najbližšie.

39.

Sen nie je halucináciou mysle. Sen je osvietením duše.

40.

Každý sen je novým rozkvitajúcim stvorením.

41.

Každý sen je usmievajúcim sa prejavením Božieho usmievajúceho sa Oka.

42.

Keď máme pokojnú myseľ, Boh nás hrdo žehná k Nebu stúpajúcim snom.

43.

Keď máme tichú myseľ, Najvyšší nám ukazuje Krásu Svojho Oka a Božskosť Svojho Srdca.

44.

Sen je lúka, na ktorej kvitnú kvety skutočnosti.

45.

Sen je osvietením mysle a naplnením života.

46.

Sen je stúpajúci let do výšky. Skutočnosť je víťazný pochod vpred.

47.

Nasleduj sny svojho srdca. Povedú ťa k východu slnka tvojej realizácie.

48.

Skutočný sen nezlyháva. Plaví sa a plaví k Zlatému Brehu.

49.

Dieťa je život naplneného sna matky.

50.

Keď snívaš o hviezde, temnota tvojej mysle sa odovzdáva svetlu tvojho srdca.

51.

Keď snívaš, zväčšuješ silu svojej viery.

52.

Keď snívaš o mesiaci, tvoja myseľ sa stáva jemnou.

53.

Keď snívaš o mesiaci, tvoj život sa stáva novým.

54.

Keď snívaš o mesiaci, tvoje srdce sa stáva naplneným.

55.

Krásny sen premôže pochybnosti mysle.

56.

Mocný sen dokáže nepredstaviteľne zmeniť náš život.

57.

Sny prinášajú do našich sŕdc východ slnka nádeje.

58.

Keď máme dušeplný sen, sýtime Božské v nás.

59.

Sen je letiaci vták, ktorý sa vznáša na usmiatej oblohe.

60.

Sladký sen je povzbudzujúcim dotykom Neba.

61.

V sladkom sne sa nachádza mier sveta.

62.

Matka Zem neustále stúpa na krídlach snov ašpirácie.

63.

Nech krása a vôňa sladkého sna každý deň prebúdza úplne všetky ľudské bytosti na Zemi.