1.

Sny udržujú svet nažive.
Sri Chinmoy, Sny, Madal Bal, 2007