26.

Snívaj o rieke, božskosť tvojho života bude plynúť k nesmrteľnosti tvojej duše.
Sri Chinmoy, Sny, Madal Bal, 2007