44.

Sen je lúka, na ktorej kvitnú kvety skutočnosti.
Sri Chinmoy, Sny, Madal Bal, 2007