18. september

Boh mi dal individualitu pri mojom zrodení. Ja Mu dám svoju osobnosť v čase svojej smrti.