18. september

Boh mi dal individualitu pri mojom zrodení. Ja Mu dám svoju osobnosť v čase svojej smrti.

From:Sri Chinmoy,Meditácia: potrava pre dušu, Aum Centre, New York, 1970
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/mfs