17. september

Božia všetko napĺňajúca Milosť presahuje všetko ľudské chápanie. Neustála jednota človeka s nevedomosťou presahuje chápanie jeho duše. Hoci je Boh transcendentálny, má radosť z toho, že je spútaný nevedomosťou aj poznaním.