Meditácia: potrava pre dušu

Návrat na bsah

Január

1. január

Tristošesťdesiatpäť príležitostí realizovať Najvyššieho, odhaliť Najvyššieho a naplniť Najvyššieho.

2. január

Čo robím? Nechávam Boha, aby myslel za mňa. Čo ešte robím? Nechávam Boha, aby hovoril cezo mňa. Čo ešte môžem urobiť? Môžem dovoliť Bohu, aby ma urobil takým božským a dokonalým, ako je On.

3. január

Nesúťažím so svetom. Súťažím so svojou nevedomosťou. Neporovnávam sa so svetom. Porovnávam sa s dokonalosťou svojej duše. Nespolupracujem s hlúposťou sveta. Spolupracujem s najčistejšou úprimnosťou svojho srdca.

4. január

Život a smrť. To sú dve požehnania, ktoré som dostal od Boha. Život ma inšpiruje, aby som realizoval najvyššiu Pravdu. Smrť chce, aby som sa zobudil a ponáhľal sa.

5. január

Boh mi dal tú najšťastnejšiu správu, že ma miluje, aj keď ja nemám záujem milovať Jeho. Dal som Bohu tú najúžasnejšiu správu, že na Neho myslím, hoci na mňa neustále myslí nevedomosť.

6. január

Čo dokážem. Hoci som slabší ako mravec, odvažujem sa kritizovať všemohúceho Boha. Čo dokážem. Hoci som Jeho dieťa lásky, odvažujem sa na Neho zabúdať a ignorovať Ho.

Čo nedokážem. Hoci som človek, nedokážem žiť pravý ľudský život. Čo nedokážem. Hoci si uplatňujem nárok na existenciu na zemi, neviem, kto som a načo som tu.

7. január

Keď túžim, nemožnosť sa na mňa mračí. Keď ašpirujem, možnosť ma volá. Keď mám pevnú vôľu, ničím pýchu nemožného a možné mením na nevyhnutné.

8. január

Kde chýba radosť, tam chýba láska. Kde chýba láska, tam chýba všetko. Kde je Pravda, tam je Naplnenie. Kde je Naplnenie, tam je Boh, len tam.

9. január

NIE hovorí cez moju myseľ: „Ak existuje Boh, ako je možné, že som Ho nikdy nevidel? Boh neexistuje.“

ÁNO hovorí cez moje srdce: „Keďže existuje len Boh, som si istý, že Ho jedného dňa uvidím. Hoci Ho nevidím, cítim Ho všade.“ 

Myseľ spí, zatiaľ čo srdce ašpiruje.

Srdce plače po Bohu, zatiaľ čo myseľ o Bohu pochybuje a kričí na Neho.<html></div></html>

10. január

Pozerám sa hore. Získavam čas. Pozerám sa dopredu. Využívam čas. Pozerám sa dovnútra. Šetrím čas. Pozerám sa dozadu. Márnim čas.

11. január

Pomáhať ľudstvu znamená vidieť jednotu.

Slúžiť ľudstvu znamená získať Boha.

Vlastniť ľudstvo znamená privítať rozmanitosť.

12. január

Hovorím pravdu. Svet je zranený. Hovorím lož. Boh je zranený. Čo mám robiť? Ticho. Musím žiť v tichu a stať sa usmievajúcim sa dychom ticha. Hľa, svet ma miluje a Boh mi žehná.

13. január

Uvedomil som si svoju chybu. Už viac nezostanem s nevedomosťou. Nevedomosť pochopila svoju hlúposť. Už vo mne nezostane. Hovorím nevedomosti: „Mučila si ma.“

Nevedomosť mi hovorí: „Oklamal si ma.“<html></div></html>

14. január

Miluj svet. Budeš podozrievaný. Miluj Boha. Budeš oslobodený. Miluj svet s pocitom, že svet je Boh. Oživíš pravdu. Miluj Boha s pocitom, že Boh je svet. Urobíš pravdu nesmrteľnou.

15. január

Býval som so smrťou. Smrť mi ponúkla svoj život: nevedomosť. Smrť mi povedala, že nikdy neuvidím Božiu Tvár. Prebýval som s Bohom. Dal mi Svoj život: Nesmrteľnosť. Boh mi povedal, že Ho nielen uvidím, ale nakoniec sa budem musieť Bohom stať.

16. január

Keď poslúcham Príkaz Božieho Svetla, ktoré všetko osvecuje, Boh poslúcha príkaz mojej snehobielej oddanosti.

17. január

Modli sa so strachom. Boh roní horké slzy. Modli sa s láskou. Boh sa usmieva s krásou zlatého úsvitu. Modli sa so všetkým, čo máš. Boh k tebe prilieta, aby ťa objal. Modli sa so všetkým, čím si. Boh sa stáva tvojím Oslobodením.

18. január

Boh má Trpezlivosť. Je v Jeho bezpodmienečnej Láske. Človek má trpezlivosť. Je v jeho odovzdaní. Božia Trpezlivosť sa prejavuje cez Jeho nekonečný Súcit. Trpezlivosť človeka sa prejavuje cez jeho veľmi oneskorenú múdrosť.

19. január

Poznanie hovorí, že toto je správne a tamto je nesprávne. Múdrosť koná správne veci a vyhýba sa nesprávnym. Duchovnosť stelesňuje cestu poznania a cieľ múdrosti.

Ak je poznanie prejavené, múdrosť rastie. Ak je múdrosť prejavená, duchovnosť stúpa.

20. január

Keď sila lásky nahradí lásku k sile, človek bude mať nové meno: Boh.

21. január

Nemám strach. Som šťastný. Nemám túžbu. Som šťastnejší. Nemám nevedomosť. Som najšťastnejší.

Najvyšší je so mnou. Som šťastný. Najvyšší je vo mne. Som šťastnejší. Najvyšší je pre mňa. Som najšťastnejší.

Som šťastný, pretože milujem Najvyššieho. Som šťastnejší, pretože Najvyšší miluje mňa. Som najšťastnejší, pretože sa navzájom milujeme.

22. január

Nenávidel som sa, aby som sa stal dobrým. Keď som sa stal dobrým, uvedomil som si, že som nenávidel nie seba, ale budúceho Boha. Miloval som sa, aby som sa stal dobrým. Keď som sa stal dobrým, uvedomil som si, že som to nebol ja, kto miloval sám seba, ale Boh Milujúci, ktorý miloval Boha Milovaného.

23. január

Odmena za stratu. Stratil som svoj hnev. Radosť, večná radosť sa okamžite stala mojím vlastníctvom. Stratil som svoju túžbu. Celý svet sa oddane stal mojím. Stratil som svoju nevedomosť. Hľa, môj sladký Pán je na mňa hrdý.

24. január

Niektorí hľadajúci urobia pre svoju realizáciu čokoľvek – len pre ňu nechcú pracovať.

25. január

Čo je mojou inšpiráciou? Je ňou môj objav. Čo je mojím objavom? Je ním moja bdelosť. Spánok môjho života bol premenený na bdelosť mojej duše.

26. január

Presvedčenie môžeme zväčšiť a prekonať. Nezastavuj sa. Tvoje objavovanie nemá konca.

27. január

Telo je chrám. Chrám potrebuje okná. Jeho oknami sú knihy, povznášajúce a dušeplné knihy. Ale vchodom do chrámu, hlavným vchodom, je ašpirácia.

28. január

Žobral som. Nedostal som nič.

Túžil som. Dostal som niečo, takmer nič.

Ašpiroval som. Dostal som všetko, dokonca ešte viac.

Keď som žobral, Boh povedal: „So žobrákom nemám nič spoločné.“

Keď som túžil, Boh povedal: „Mám s tebou málo spoločného.

Nechceš Moju Všadeprítomnosť, Vševedúcnosť a Všemohúcnosť. 
Chceš sa uspokojiť len s nekonečne malou časťou Mojej Skutočnosti." 

Keď som ašpiroval, Boh povedal: „Si Moje vyvolené dieťa.

Si Moja pýcha. 
Chceš Ma úplne. 
Chceš Moju Existenciu, Moje Odhalenie a Moje Prejavenie“.<html></div></html>

29. január

Nebudem ohovárať žiadneho človeka. Keby som niekoho ohováral, možno ho už v tomto živote nestretnem, aby mi odpustil. Ale ak sa odvážim ohovárať Boha, dokážem Ho nájsť, aby mi odpustil, pretože Boh je všade. Takže môžem hovoriť zle o Bohu, ale nie o človeku. Boh mi otvorene odpustí. Človek ma potajomky zabije.

30. január

Boh miluje človeka, pretože človek je bezmocný.

Človek miluje Boha, pretože Boh je nezištný.

Boh myslí na človeka, pretože vie, ako myslieť láskyplne.

Človek myslí na Boha, pretože nevie, ako myslieť správne.

31. január

Chválil som Boha. Boh ma požehnal.

Chválil som sám seba. Boh ma požehnal.

Keď som chválil Boha, cítil som, že nesmiem robiť nič iné.

Keď som chválil sám seba, uvedomil som si, že neviem robiť nič iné. Bohužiaľ!

Hľa, môj večne súcitný Boh ma žehná nielen v mojej múdrosti, ale aj v mojej nevedomosti.

Február

február 1

I found the Truth. I told the world. The world ridiculed. I found the Truth. I told God. God smilingly said: "My child, you have found Me, too."

2. február

Našiel som pravdu. Povedal som to svetu. Svet sa mi vysmial. Našiel som pravdu. Povedal som to Bohu. Boh s úsmevom povedal: „Moje dieťa, našiel si aj Mňa.“

3. február

Boh Ničiteľ a Boh Staviteľ. Keď sa pozerám na Boha Ničiteľa, vidím Ho, ako sa usmieva okom vedy. Keď sa pozerám na Boha Staviteľa, vidím Ho, ako sa usmieva okom duchovnosti. Veda ospravedlňuje svoje konanie tvrdením, že svet je nepolepšiteľný. Duchovnosť ospravedlňuje svoje konanie tvrdením, že svet potrebuje okamžité spasenie.

4. február

Vyber si priateľa. Bude ti pomáhať. Beda, opustí ťa. Vyber si nepriateľa. Bude proti tebe bojovať. Pozri, zlepšuje a zdokonaľuje ťa.

Vyber si, čo chceš. Chci to, čo potrebuješ. Potrebuj to, čo si zaslúžiš. Zaslúž si to, čo ti Boh dáva. Dávaj len preto, aby si objavil a uvedomil si, čo si už dostal.

5.február

Nevedomosť je nepriateľom, dokonca aj toho, kto ju vlastní. Poznanie je priateľom, dokonca aj toho, kto ho nenávidí. Nevedomosť nenávidí poznanie, pretože je príliš čisté. Poznanie sa bojí nevedomosti, pretože si je príliš istá.

6. február

Verím si, keď ma svet potrebuje. Verím si, keď ma Boh chce. Svetu pomáham pýchou svojho ega. Bohu slúžim svetlom svojho odovzdania.

7. február

Ľudské úspechy sú relatívne, nie však božská hodnota človeka. Jeho božská hodnota je absolútnou Pravdou jeho vnútorného Ja.

8. február

Úspech ma učí, že je potrebné byť trpezlivým. Neúspech ma učí, že je potrebné prijať pravdu takú, aká je. Môj pozemský úspech závisí od mojej nebeskej pokory. Môj pozemský neúspech existuje práve preto, že nevedomosť vo mne neustále zásobuje môj neúspech nekonečným dychom.

9. február

Báť sa pravdy znamená ubližovať svojmu životu. Ubližovať svojmu životu znamená popierať Božiu Milosť. Popierať Božiu Milosť znamená stávať sa tvárou zničenia.

10. február

Človek hovorí Bohu: „ Ach Bože, stvoril si svet. Ale svet sa môže kedykoľvek zrútiť. Preto chcem svet spasiť. Ty si Stvoriteľ a ja som spasiteľ.“

Boh hovorí: „Úžasné, dieťa moje, to je jednoducho úžasné.

Zachráň svet.“

Hľa, svet v okamihu pohltí človeka a jeho nerozumnú pýchu. Úbohý Boh, teraz musí spasiť samozvaného spasiteľa. Svet hovorí Bohu: „Otče, ty si môj Stvoriteľ, ty si môj Ochranca a ty si ten, kto ma zmení.

Nepotrebujem ľudskú pomoc. 
Ani mi, prosím, ľudskú pomoc neposielaj.“ 

Boh s úsmevom hovorí: „Nič také ako ľudská pomoc neexistuje.

Je to len najtemnejšia márnosť ľudskej hlúposti.“<html></div></html>

11. február

Čo je to naplnenie? Odriekanie. Čo je to odriekanie? Odriekanie je Bohom nariadená, odpútaná a disciplinovaná činnosť človeka, ktorá sa stáva kvetom premeny.

12. február

Nechcem, aby bol môj život zameraný ani von, ani dovnútra. Chcem, aby bol môj život vždy úplný a nepretržitý, aby premieňal moju prirodzenosť a napĺňal Boží Dych, aby ničil moju nevedomosť a vytváral Božiu Slávu, aby pohlcoval pýchu klamstva a pil svetlo Pravdy.

13. február

Slúžiť ľudstvu je dobré. Lepšie je slúžiť Bohu. Ešte lepšie je slúžiť Bohu a ľudstvu zároveň. Najlepšie je slúžiť najprv Bohu a potom ľudstvu.

14. február

Radosť Najvyššieho je mojou silou.

Láska Najvyššieho je mojím životom.

Inšpirácia Najvyššieho je mojou spásou.

15. február

Človek hovorí, že má plačúce telo. Ja hovorím, že má ašpirujúci chrám. Človek hovorí, že má blúdiacu dušu. Ja hovorím, že má žiarivého a lietajúceho vtáka. Človek hovorí, že dosahuje Pravdu. Ja hovorím, že stelesňuje a odhaľuje Pravdu.

16. február

Boh mi pripravil jedlo. Ja musím pripraviť svoj hlad. Boh má pripravené moje víťazstvo. Ja sa musím pripraviť na prijatie svojho víťazstva.

17. február

Kto je slepý? Nie ten, kto nevidí, ale ten, kto cíti, že Boh je pre niekoho iného.

18. február

Aby som lietal s Bohom, nepotrebujem krídla. Pozri, lietam bez krídel.

Aby som bežal s Bohom, nepotrebujem nohy. Pozri, bežím bez nôh.

Aby som myslel s Bohom, nepotrebujem myseľ. Pozri, premýšľam bez mysle.

19. február

Môj život je skúškou, keď milujem seba samého.

Môj život je výletom, keď ma miluje Boh.

Môj život je prísnou koncentráciou, keď sa snažím zdokonaliť svoj život.

Môj život je čistým osvietením, keď Boh chce zdokonaliť a zdokonaľuje môj život.

20. február

Aby som pomohol ľudstvu, chcem, aby bol môj život životom neustáleho trvania. Aby som slúžil Bohu, chcem, aby bol môj život životom nezištného rozdávania.

21. február

Ja sa vidím ako ďalší obrovský neúspech.

Boh ma vidí ako ďalšieho Boha.

22. február

Boh je. Ja som. Boh je môj Dych. Ja som Boží Život. Boh má. Ja mám. Boh má vo mne Svoju transcendentálnu Víziu. Ja mám v Bohu svoju najvyššiu Skutočnosť.

23. február

Poznáš tajomstvo môjho duchovného úspechu? Oslobodil som sa od minulosti. Žijem v neustálej, nekonečnej novosti života. Boh je pre mňa Slobodou, ktorá ma robí nesmrteľným. Ja som pre Boha Jeho oddaným uistením.

24. február

Pretože milujem ľudstvo, miluje ma Boh. Pretože milujem Boha, miluje ma Pravda. Pretože milujem Pravdu, naozaj a skutočne milujem sám seba.

február 25

„Chcem byť bielemu mužovi bratom, nie jeho švagrom.“

  1. Martin Luther King

Manželstvo nespája svet. Svet spája láska, a ešte viac vzájomná oddanosť.

26. február

Nikdy nie som šťastný, iba keď plačem – plačem k Najvyššiemu pre Najvyššieho.

27. február

Súcit mi dáva najväčšie ponaučenie – zbavuje môj život všetkej domýšľavosti.

28. február

Knihy ma môžu naučiť málo, veľmi málo. Ale aj to málo sa radšej učím od Boha.

Marec

1. marec

Mojím cieľom je byť tým, čím nie som: božskou pozemskou bytosťou.

Mojím cieľom je vidieť to, čo som nevidel: Božiu dokonalú dokonalosť na poli Jeho prejavenia.

Mojím cieľom je dať to, čo som nedal: svoj dych Bohu a Boží Dych ľudstvu.

2. marec

Aby som slúžil Bohu, potrebujem jednu vec: radosť.

Aby som pomáhal ľudstvu, potrebujem jednu vec: trpezlivosť.

Aby som miloval Boha, potrebujem jednu vec: dych čistoty.

Aby som miloval ľudstvo, potrebujem jednu vec: dušu pokory.

3. marec

Človek môže nahradiť všetko okrem Božieho Súcitu.

4. marec

Dokážeš uveriť, že Boh je vševedúci, všemohúci a všadeprítomný. Ale nedokážeš uveriť, že Boh má to, čo máš ty: smrť. Nedokážeš uveriť ani tomu, že Boh je tým, čím si ty: nevedomosťou. Je to však pravda. Otec a syn sú jedným. Otec je realizáciou syna. Syn je odhalením Otca.

5. marec

Pochybuješ, keď v sebe vidíš univerzálne Vedomie. Neveríš, keď v sebe cítiš univerzálne Vedomie. Vstúp hlboko do svojho vnútra. Hľa – to, čo vidíš a cítiš, je tvoje pravé Ja, tvoja vlastná transcendentálna Božskosť v jednote a rozmanitosti.

6. marec

Moja ašpirácia je mojou premenou na nový život svetla. Moja frustrácia je znásobujúcou sa silou prejavenia deštrukcie a pôsobenia deštrukcie v mojom živote.

7. marec

Pozerať sa na vonkajší vzhľad a cítiť, že vonkajší vzhľad je skutočný, znamená mučiť hladom svoju vieru v Boha.

Pozerať sa za vonkajší vzhľad znamená sýtiť svoju vieru v Boha a zjednotiť sa so živým, odhaľujúcim a vyvíjajúcim sa procesom života.

8. marec

Si viac, než čím sa zdáš byť. Vo svojej vonkajšej existencii musíš svetu ponúkať vysvetlenie. Vo svojej vnútornej existencii stelesňuješ odpoveď. Si ašpiráciou stvorenia. Si odhalením Boha.

9. marec

Mám tri veci, ktoré môžem ponúknuť svojmu Bohu: strach, pochybnosti a nevedomosť. Boh má tri veci, ktoré mi môže dať: silu, ktorá nahradí môj strach, svetlo, ktoré nahradí moje pochybnosti a Svoju jednotu so mnou, ktorá nahradí moju nevedomosť.

10. marec

Chceš ašpiráciu? Zaklop na dvere ticha. Chceš ticho? Zaklop na dvere odovzdania. Dostaneš to, čo chceš, a niečo viac: oslobodenie.

11. marec

Ticho je naplnením môjho premýšľania. Ticho je svetlom môjho vnútorného porozumenia. Ticho je hlasom mojej duše. V mojom tichu sa nachádza dych života mojej skutočnosti.

12. marec

Veda mi pomáha pozorovať a experimentovať so skutočnosťou, ktorá bude prejavená tu na zemi. Náboženstvo ma učí, ako môžem Pravdu praktizovať. Duchovnosť ma učí, ako môžem Pravdu cítiť. Joga mi odhaľuje tajomstvo, ako môžem Pravdou byť.

13. marec

Úspech je človekom hodiny. Obetovanie sa je človekom večnosti.

14. marec

Keď žijem v tele, som vedome konečný a nevedome nekonečný. Keď žijem v duši, som vedome nekonečný, a zároveň sa môžem stať vedome konečným, ak chcem.

15. marec

Inšpirácia, ašpirácia a realizácia sú oslobodené od dane. Získajme ich toľko, koľko chceme.

16. marec

Zvieracia láska nás trestá.

Ľudská láska nás súdi.

Božská Láska nás osvecuje.

17. marec

Sláva hovorí: „Chcem byť nesmrteľná.“

Dobrota hovorí: „Tak vstúp do mňa.“

Dobrota hovorí: „Chcem naplniť Boha.“

Jednota hovorí: „Tak vstúp do mňa.“

18. marec

Obyčajný človek ma potrebuje, aby som mu pomáhal.

Slávny človek ma potrebuje, aby som mu slúžil.

Boh ma potrebuje, aby som sa s Ním hral na schovávačku.

Potrebujem obyčajného človeka, aby som ho miloval.

Potrebujem slávneho človeka, aby ma miloval.

Potrebujem Boha a len Boha, aby som miloval a bol milovaný.

19. marec

Boh chce v tebe a cez teba naplniť Svoje božské Poslanie. Nezabudni však na svoju úlohu. Musíš používať božské vlastnosti, ktorými si už obdarený. Tvojimi božskými vlastnosťami sú viera, láska, oddanosť a odovzdanosť.

20. marec

Čas ma chce tlačiť do budúcnosti. Ja chcem ťahať čas do minulosti. Keď ma čas tlačí, hovorím mu, že nie som pripravený. Keď ťahám čas, nedostávam od neho žiadnu odpoveď. Je už dávno mŕtvy. Nedovolím času, aby ma tlačil. Ani ja nebudem ťahať čas. Len položím svoju pozemskú existenciu do lona univerzálneho Času.

21. marec

Vybrať si Pravdu znamená získať Boha. Získať Boha znamená zvíťaziť nad pýchou smrti a úsmevom Nesmrteľnosti.

22. marec

Chudobný človek sa snaží získať priateľov.

Bohatý človek vie, ako získať priateľov.

Duchovný človek sa nesnaží nadväzovať priateľstvá, ani sa nemusí učiť umeniu nadväzovať priateľstvá, pretože je priateľom všetkých a celý svet je jeho.

23. marec

Ašpirácia a realizácia sú nerozlučné.

Realizácia a manifestácia sú nerozlučné.

Prejavenie a božskosť sú nerozlučné.

24. marec

Viera ti dáva to, čo nemáš: jednoduchosť. Keď získaš vieru, budeš ju mať rád. Oddanosť ti dáva to, čo nemáš: čistotu. Keď získaš oddanosť, budeš ju milovať. Odovzdanosť ti dáva to, čo nemáš: úprimnosť. Keď získaš odovzdanosť, budeš si ju opatrovať.

25. marec

Modlitba povznáša tvoje chvejúce sa telo.

Koncentrácia posilňuje tvoju hľadajúcu myseľ.

Meditácia sýti tvoje ašpirujúce srdce.

26. marec

Moje telo je skúsenosťou Boha.

Môj život je prejavením Boha.

Moja sloboda je dokonalosťou Boha.

Moje ticho je najväčšou pýchou Boha.

27. marec

Moja duša je zodpovedná za moje žiarivé skutky.

Moje srdce je zodpovedné za moje vzletné pocity.

Moja myseľ je zodpovedná za moje meniace sa myšlienky.

Môj vitál je zodpovedný za moju prúdiacu energiu.

Moje telo je zodpovedné za môj usilujúci sa život.

28. marec

Hovorenie pravdy v sebe skrýva radosť.

Náš vonkajší život to vie.

Stávanie sa pravdou v sebe skrýva radosť.

Náš vnútorný život to odhaľuje.

29. marec

Keď vidím svet okolo seba, nezvládam požiadavky svojho života.

Keď vidím celý svet vo svojom vnútri, ľahko zvládam požiadavky svojho života.

30. marec

Skutočný úspech je jediná vec, ktorú nemôžeš mať dovtedy, kým ju neponúkneš ostatným.

31. marec

Všetkému sa dá zabrániť – tomu verím a to prijímam – nie však zrodeniu ľudskej premeny a života nesmrteľnosti tu na zemi.

Apríl

1. apríl

Duchovnosť NIE JE kompromis medzi životom a smrťou. Duchovnosť je absolútne potvrdenie života a úplné odmietnutie smrti.

2. apríl

Keď myslím na Boha, On koná vo mne.

Keď milujem Boha, hovorí mi, ako On a ja môžeme božsky spolupracovať.

Keď sa oddám Bohu, On koná cezo mňa.

Keď odovzdám svoj život Bohu, On koná vo mne, so mnou, cezo mňa a pre mňa.

3. apríl

Milovať niekoho znamená vidieť v ňom to Najvyššie. Vidieť v ňom to Najvyššie znamená vidieť rozkvitanie univerzálnej Duše v ľudstve.

4. apríl

Pochopil si svet. Potrebuje tvoje pokyny. Boh ťa pochopil. Potrebuješ Jeho odpustenie a osvietenie.

5. apríl

Harmónia je sladká. Sladší je mier. Najsladšia je blaženosť. Harmónia nás zbavuje strachu z hrozivých konfliktov. Mier prebúdza božskú istotu nášho srdca. Blaženosť nastoľuje vládu nášho božsky plodného života.

6. apríl

Nie je nerozumné vážiť si sám seba. Môžeš si vážiť sám seba, pretože cítiš, že si Božím vyvoleným dieťaťom. Ak úprimne cítiš, že si Božím vyvoleným dieťaťom, potom si môžeš byť istý, že aj Boh skutočne cíti, že tvoj život má pre Neho veľký význam.

7. apríl

Mahátmá Gándhí povedal: „Pre človeka s prázdnym žalúdkom je jedlo Boh.“ Ale pre človeka, ktorý túži po duchovnosti, božskosti, nekonečnosti, večnosti a nesmrteľnosti, jediným jedlom je a môže byť len Boh.

8. apríl

Ten, kto uvidel moju dušu, uvidel vo mne Najvyššieho. Ja vidím Najvyššieho a len Najvyššieho v duši každého človeka na zemi.

9. apríl

Moje bohatstvo spočíva v božských myšlienkach mojej mysle, v čistých obetiach môjho srdca a vo vedomej jednote mojej duše s Najvyšším.

10. apríl

Keď urobím Boha svojou jedinou myšlienkou a prijmem ľudstvo ako svoj jediný dušeplný záujem, moje myslenie obsiahne celú šírku ľudských záujmov.

11. apríl

Urobil som jednu voľbu a jedno rozhodnutie. Mojou voľbou je zjednotiť sa s Božím Životom. Mojím rozhodnutím je byť neustále zasväteným dychom v napĺňaní Božieho vesmíru.

12. apríl

Zabudnúť na temnú márnosť slepej nevedomosti je trvalý Zákon Boha. Odpustiť spaľujúcej žiare ľudskej pýchy je trvalý Zákon Boha. Vidieť samého seba stále s usmiatou tvárou a nezlomnou vôľou je trvalý Zákon Boha.

13. apríl

Ó, Najvyšší, Tebe ponúkam to, čím som: dušeplnú vďačnosť svojho života. Ó, deti Najvyššieho, vám dávam to, čo mám: svoj život oddanej služby a jednoty.

14. apríl

Pred piatimi rokmi sa môj život narodil na Západe. Západný svet ma prijal s láskou a radosťou. Ja som prijal západný svet s dôverou. Nový svet ma prijal s istotou. Ja som prijal Nový svet s vnútornou naliehavosťou svojej duše.

15. apríl

Autorita je konečná. Čo je to autorita? Láska. Čo je to láska? Záujem. Čo je to záujem? Obeť. Čo je to obeť? Obeť je neomylný pocit jednoty.

16. apríl

Hlavnou túžbou tvojho života je ukázať svetu, čo preň môžeš urobiť. Hlavnou ašpiráciou tvojho života je povedať svetu, že nechceš byť ničím iným než večne oddaným služobníkom Božej Lásky a Svetla.

17. apríl

Svojimi emóciami vytváram svoj život. Svojou osobnosťou budujem svoj život. Svojou vôľou sa stávam dychom svojho života.

18. apríl

Kto hovorí, že nemáš vieru? Keď aspiruješ, máš vieru v Boha. Keď túžiš, máš vieru v seba samého. Keď popieraš význam svojej vlastnej existencie, veríš v to nebožské. Nepochybne, vždy si obdarený vierou.

19. apríl

Neboj sa svojich myšlienok. Používaj ich. Tvoje myšlienky v tebe môžu vytvoriť a vytvoria Nebo, ak im len dovolíš, aby sa oslobodili od nepekných túžob a zároveň planuli stúpajúcim plameňom.

20. apríl

Kozmická vízia má existenciu, ktorú nazývame absolútna Skutočnosť. Skutočnosť má dom známy ako Vedomie. Vedomie má dva paláce: Silu a Ticho. Keď žijeme v Sile, cítime, že sa môžeme vyrovnať Bohu. Keď žijeme v Tichu, cítime, že Boh je len iné meno pre našu pozemskú a nebeskú existenciu.

21. apríl

Čo je to stvorenie? Je to prejavenie Vedomia. Čo je to Vedomie? Je to spoločný životný dych človeka a Boha. Vo Vedomí sa človek stáva. Vo Vedomí Boh je.

22. apríl

Boh zmení moju minulosť, ak sa nebudem báť svojej budúcnosti – budúcnosti, ktorá mi hovorí, že môžem byť taký veľký a taký dokonalý ako Boh.

23. apríl

Menom Pravdy je Vedomie. Menom Vedomia je Skutočnosť. Menom Skutočnosti je Boh. Božím vnútorným menom je Láska. Božím vonkajším menom je Sláva.

24. apríl

Boh stvoril len jednu nemožnosť v celom svojom stvorení, a touto nemožnosťou je, že človek nemôže nenávidieť ľudstvo, ak skutočne miluje Boha.

25. apríl

Naša ľudská prirodzenosť radšej ničí ako buduje, radšej plače ako sa usmieva, radšej opravuje svet, než by ho milovala a objímala.

26. apríl

To zvieracie v nás nechce žiadny kompromis medzi pravdou a lžou. Božské v nás nepotrebuje žiadny kompromis. Chce Pravdu. Stelesňuje Pravdu. Odhaľuje Pravdu. Ľudské v nás potrebuje a chce kompromis, pretože sa bojí holej Pravdy a zároveň veľmi úprimne miluje lož.

27. apríl

Hnev má nepriateľa: mier.

Mier nemá nepriateľa.

Mier má zvláštneho priateľa: radosť.

Hnev má len jedného priateľa: zničenie.

28. apríl

Dokonalá čestnosť a úplná bezpečnosť sa dajú veľmi ľahko a účinne spojiť, ak sa srdce ašpiranta rozhodne len pre jediné, a tým je Boh Otec, Boh Matka a Boh Priateľ.

29. apríl

Naša myseľ chce vlastniť telo, hoci veľmi dobre vie, že telo a jeho život patria láske a záujmu duše.

30. apríl

Ovládam sa, a preto sa teším z morálnej krásy. Rozširujem svoj mentálny obzor, a preto sa teším z intelektuálnej krásy. Ponáram sa hlboko do svojho vnútra, a preto sa teším z psychickej krásy. Odovzdávam sa svojmu vnútornému Kormidelníkovi, a preto sa teším z večnej, nekonečnej a nesmrteľnej Krásy.

Máj

1. máj

Mystika má svoj vlastný jazyk. Jeho meno je Intuícia. Mystik sedí na krídlach vtáka Intuície a letí k najvyššej Skutočnosti. Intuícia znamená okamžité odhalenie. Intuícia odhaľuje dokonalú jednotu transcendentálnej Vízie a absolútnej Skutočnosti.

2. máj

Vidieť Boha v Ňom samotnom znamená vidieť Jeho Nesmiernosť a Večnosť.

Vidieť Boha v ľudskom živote znamená vidieť Božiu Dušu.

Vidieť Boha v ľudskom tele znamená vidieť Božiu Krásu.

Vidieť Boha v ľudskom srdci znamená cítiť Božiu Blaženosť.

Vidieť Boha v ľudskej mysli znamená objaviť Božiu Slávu.

3. máj

Čistota je meno môjho tela.

Jasnosť je meno mojej mysle.

Úprimnosť je meno môjho srdca

Spontánnosť je meno mojej duše.

4. máj

Božskosť prebúdza pravdu v srdci mojej čistoty.

Božskosť kráča v hlave mojej prehľadnosti.

Božskosť sa pozerá okom mojej úprimnosti.

Božskosť sa napĺňa v nektárovom prúde mojej spontánnosti.

5. máj

Ten, kto zomrie pre Boha, žije v srdci ľudstva. Ten, kto žije v srdci ľudstva, aby mu slúžil, osvecoval, premieňal a napĺňal ľudstvo v Božskosti, je samotným dychom Boha.

6. máj

Človek má telo. To zomiera. Človek má dušu. Tá žije naveky. Duša človeka je nevyhnutnosťou jeho tela. Telo človeka je príležitosťou jeho duše.

7. máj

Človek nie je sám. Smútok sužuje jeho existenciu. Radosť neopúšťa jeho dušu. Sila a slabosť sa v ňom rady hrajú na schovávačku. Poznanie aj nevedomosť zostávajú v človeku od jeho narodenia až do konca jeho životnej cesty. Človek nie je sám. Je s Božou božskou Láskou a so svojím ľudským strachom.

8. máj

Človek je šťastný, pretože získal silu zničiť svet. Človek je nešťastný, pretože večný Život a transcendentálna Blaženosť sú ešte stále ďaleko.

9. máj

Sú dva druhy Božského vedomia: vedomie „JA“ a vedomie „JA SOM“. Vedomie „JA“ odhaľuje pravdu, že ja prenikám všade. Vedomie „JA SOM“ odhaľuje pravdu, že moja existencia a ja sme jedným.

10. máj

Boh má vlastnosti len vtedy, keď sa Bytie a Vedomie odhaľujú, aby ochutnali všetko posilňujúcu Blaženosť.

11. máj

To, čo nepoužívaš sám, nedávaj iným. Napríklad rady.

12. máj

Keď s tebou chcú hovoriť pochybnosti, tvoje „Nie“ je pravou odpoveďou.

13. máj

Moja myseľ oceňuje pravdu, keď ju vidí. Moje srdce obdivuje pravdu, keď ju cíti. Moje telo uctieva pravdu, keď ju chápe. Moja duša miluje pravdu jednoducho preto, že pravda existuje.

14. máj

Boh na mňa myslí. Čo viac môžem chcieť? Boh ma miluje. Čo viac môžem potrebovať? Myslím na Boha, pretože On je jedinou Myšlienkou. Milujem Boha, pretože On je jedinou Láskou.

15. máj

Maj svoju myseľ sústredenú na Boha. Tvoje márne myšlienky budú premenené na plodné predstavy, tvoje plodné predstavy na žiarivé ideály a tvoje žiarivé ideály na všetko napĺňajúcu NEKONEČNOSŤ.

16. máj

Pretože si to ty, kto chce mať to, čo nemá, urob tu a teraz to, čo nerobíš.

17. máj

Predstavivosť ma nesie do neba, aby som videl Boha. Inšpirácia ma nesie do najvzdialenejšieho kúta sveta, aby som videl Boha. Ašpirácia mi hovorí, že mi prinesie Boha zhora. Vízia mi hovorí, že mi prinesie Boha z diaľky. Realizácia mi hovorí, že nemusím nikam chodiť, aby som videl Boha. Je úplná hlúposť ísť niekam von, aby som videl Boha. Je absurdné, aby ku mne Boh odniekiaľ prišiel. Boh je tam, kde som ja.

18. máj

Moja pokora neznamená, že chcem, aby ma svet ignoroval. To nie je pokora. Moja pokora chce, aby som nezakrýval svoju nevedomosť, ani nevystavoval na obdiv svoje poznanie. Byť sám so sebou veľmi nespokojný a preklínať svoj osud nie je znakom pokory. Skutočnými znakmi pokory sú neustála ašpirácia a vnútorný plač človeka po väčšom mieri, svetle a blaženosti.

19. máj

Je Boh ohromený našou hlúposťou, neúprimnosťou a nevedomosťou? Nie. Prečo? Pretože napriek všetkým zdanlivým prekážkam vie, kedy a ako vyčistí cestu vedúcu k nášmu Cieľu.

20. máj

Viera. Čo je to viera? Je to najbezpečnejšia cesta k oslobodeniu. Oddanosť. Čo je to oddanosť? Je to najrýchlejšia cesta k oslobodeniu.

21. máj

Odriekanie. Potrebujeme ho. Odriekanie. Chceme ho. Ale ho ako môžeme dosiahnuť? Môžeme ho dosiahnuť vo chvíli, keď v našom srdci vytryskne láska k Bohu.

22. máj

Človek nemusí stratiť svoju individualitu. Musí len cítiť a uvedomiť si, že jeho individualitou je všestranne slúžiaca a všetko prestupujúca osobnosť.

23. máj

Čo je to strach? Strach je horúčka našej ašpirujúcej duše. A kto je za tento strach zodpovedný? Človek, nevedomá myseľ.

24. máj

Kedy je človek skutočne chorý? Chorý je len vtedy, keď jeho mysli chýba viera a jeho životu chýba nádej.

25. máj

Ľudská osobnosť a realizácia Boha sa nerozprávajú. NIKDY.

26. máj

Kedy sa nepodieľame na vnútornom zločine? Iba vtedy, keď cítime, že Boh existuje a Jeho neprítomnosť nie je nič iné ako naša smrť.

27. máj

Boh je Pokušenie takmer nevyhnutné. Boh je Spása vždy božsky obdivuhodná a nanajvýš spoľahlivá. Naše túžiace srdce plače po Bohu – Pokušení. Naše ašpirujúce srdce plače po Bohu – Spáse.

28. máj

Slabosť je lyžička. Pochybnosť je pomalý jed. Ego je šálka.

29. máj

Dušeplné srdce sa správa ako hlupák, keď cíti, že nemôže žiť bez mysle. Uväznená myseľ sa správa ako hlupák, keď si myslí, že môže žiť bez srdca.

30. máj

Plakať po Bohu je znakom SCHOPNOSTI srdca.

Plakať po Bohu je znakom ROZVÁŽNOSTI mysle.

31. máj

„Buď ako strom. Strom dáva tieň aj tomu, kto mu reže konáre.“ - Sri Chaitanya

Ó, nevedomosť! Chcem byť stromom súcitu.

Ó, človek! Chcem byť stromom odpustenia.

Ó, nebesá! Chcem byť stromom ašpirácie.

Ó, zem! Chcem byť stromom trpezlivosti.

Jún

1. jún

Človek potrebuje slobodu. Boh dáva slobodu. Čo je to sloboda? Sloboda je Božia obeť a zázračná sila človeka.

2. jún

Odriekanie nemožno prikazovať.

Odriekanie nemožno vyžadovať.

Odriekanie musí rásť zvnútra.

Odriekanie musí prúdiť zvonka.

Človek sa zrieka márnosti svojej noci nevedomosti.

Boh ohlasuje človeka, svetlo Nekonečnosti.

3. jún

Viera je Božia mocná sila v človeku.

Oddanosť je ľudská mocná sila v Bohu.

Viera nesie človeka do srdca Boha.

Oddanosť nesie Boha do srdca človeka.

4. jún

Moja vízia mi hovorí, že Boh je v srdci mojej realizácie. Moja realizácia mi hovorí, že Boh je v srdci môjho odhalenia. Moje odhalenie mi hovorí, že Boh je v srdci mojej blaženosti.

5. jún

Atóm ma naučil, že na malých veciach skutočne záleží – najviac.

6. jún

Nemusím trúchliť, aby sa mi dostalo útechy. Aby som získal útechu, potrebujem múdrosť. Táto múdrosť je zároveň príčinou i dôsledkom mojej spontánnej a dušeplnej činnosti.

7. jún

Chudoba môjho srdca ma nikdy nemôže priviesť do nebeského Kráľovstva. Iba všetko milujúca a všetko objímajúca hojnosť mojej duše ma môže priviesť do nebeského Kráľovstva.

8. jún

Neodpúšťam ľudstvu preto, aby som mohol získať odpustenie od Boha. Odpúšťam ľudstvu, pretože ľudstvo mi opakovane odpúšťa, keď o ňom hovorím zle, aby som potešil Boha.

9. jún

Pravda, iba moje čisté srdce môže uvidieť Božiu Tvár. Rovnako je pravda, že Boh neignoruje nečistotu môjho srdca. Naopak, o nečistotu môjho srdca sa dobre stará neustály Boží Súcit.

10. jún

Vytváraš mier. Preto si Božím dieťaťom. Ja ničím mier, a napriek tomu cítim, že Boh na mňa netrpezlivo čaká.

11. jún

Ak ťa svet ignoruje, haní ťa a nenávidí, pretože miluješ iba Boha, potom musím povedať, že si sa vo svojej láske k Bohu dopustil vážnej chyby. Zabudol si milovať ľudstvo, ktoré je iným menom pre Boha.

12. jún

Nekonám preto, aby som oslávil svojho nebeského Otca. Konám, aby som naplnil svojho Otca, ktorý je v Nebi. A tiež konám, aby som toho istého Otca prejavil na zemi.

13. jún

Nevyhnutné nebezpečenstvo odsúdenia mi nebráni zabíjať iných. Nevyhnutné nebezpečenstvo odsúdenia mi nebráni v tom, aby som sa hneval na svojho brata. To, čo mi bráni zabíjať druhých, je moja vnútorná a vonkajšia jednota s nimi. A to, čo mi bráni hnevať sa na svojich bratov, je môj úprimný záujem o ich nevedomosť.

14. jún

Joga je hľadanie Sebarealizácie. Sebarealizácia končí buď absolútnym stiahnutím sa do svojho vnútra, alebo úplným prejavením Boha.

15. jún

Veda mi hovorí, čo je to svet a ako svet vyzerá. Joga mi hovorí, čo sú ľudské problémy a ako ich možno vyriešiť.

16. jún

Nič nemôže zdokonaliť vzdelanie a nič ho nezdokonalí, pokiaľ nedosiahneme dokonalosť v sebapoznaní.

17. jún

Pravá joga a život patria k sebe. Nesnaž sa ich oddeliť. Ak sa ich budeš snažiť oddeliť, nepodarí sa ti to. Joga a život sú neoddeliteľné, tak ako Stvoriteľ a Jeho stvorenie.

18. jún

Joga je múdrosť duše. Táto múdrosť má posledné slovo, pokiaľ ide o vnútorný život človeka. Veda je výsledkom pátrania mysle. Dnešný fyzický svet bez vedy je bezvýznamný. Dnešný fyzický svet bez duchovnosti je márny.

19. jún

Keď sa snažíme vyjadriť zážitok nekonečného Vedomia, náš ľudský jazyk stráca všetku svoju vyjadrovaciu schopnosť. Čo máme teda robiť? Musíme zostať ticho. Hľa! Okamžite si uvedomíme, že ticho je nekonečne výrečnejšie a plodnejšie ako slová.

20. jún

V joge dýcha Sebapoznanie. Sebapoznanie stelesňuje sebazdokonalenie. Po sebazdokonalení nasleduje úplné prejavenie Boha.

21. jún

Joga vedie život k zážitku bytia. Môžeme to nazvať teoretickou skúsenosťou. Joga vedie život k naplneniu bytia. To musíme nazvať praktickou skúsenosťou.

22. jún

Ak ma niekto udrie po pravom líci, nenastavím mu ľavé. Milujem ho, a práve preto, že ho milujem, nechcem, aby klesol do hlbšej nevedomosti.

23. jún

Milujem svojich nepriateľov z dvoch dôvodov: inšpirujú ma, aby som si uvedomil svoju slabosť. Zároveň ma inšpirujú, aby som zdokonalil svoju nedokonalú podstatu.

24. jún

Keď dávam almužnu, nech moja ľavá ruka vie, čo robí moja pravá ruka, aby moja ľavá ruka dostala okamžitú inšpiráciu nasledovať pravú ruku.

25. jún

Modlím sa v chrámoch, kostoloch, synagógach, na uliciach a v reštauráciách nie preto, že chcem získať uznanie a obdiv iných, ale preto, že chcem byť najoddanejším dieťaťom svojej matky, Inšpirácie, a svojho otca, Ašpirácie.

26. jún

Neopakujem Božie Meno kvôli pocitu, že opakovaním Božieho Mena sa mi podarí otvoriť Božie Uši, ale pretože Ho vidím v rôznych podobách vnútornej krásy zakaždým, keď opakujem Jeho Meno.

27. jún

Nikoho neposudzujem, nie zo strachu, že ma budú posudzovať druhí, ale preto, že môjmu posudzovaniu bude nutne chýbať vnútorné uspokojenie a čistá radosť.

28. jún

Je pravda, že kde je môj poklad, tam bude aj moje srdce. A čo je mojím pokladom? Boží Súcit, iba Boží Súcit.

29. jún

Hovorí sa: „Keď susedovo dieťa robí zlé veci, je to mladistvý delikvent; keď to isté robí tvoje dieťa, len prechádza ťažkým obdobím.“

Keď moje duchovné deti robia niečo zlé, cítim, že som to ja, kto prechádza kritickým obdobím.

30. jún

Hovorí sa: „Myšlienky niektorých ľudí potrebujú očistu ešte viac ako ich telo.“

Spisovateľ je skutočný čitateľ myšlienok. Ukradol tajomstvo, nie však posvätnú skúsenosť duchovných učiteľov. Duchovní učitelia zmývajú špinu druhých – nie preto, že by cítili, že sú veľkí a šľachetní, ale preto, že ich láska k ostatným ich s nimi úplne a neoddeliteľne zjednotila.

Júl

1. júl

Boh nechce zotročiť človeka zázrakom. Chce viesť človeka objatím.

2. júl

Patrím svojmu Milovanému. Hľa, Jeho spontánna Láska prúdi ku mne. Môj Milovaný patrí mne. Hľa, môj spontánny plač ma nesie k Nemu.

3. júl

Vyslobodenie je dokonalým prejavením odriekania. Zrieknutie sa je objatím všetko napĺňajúceho svetla slobody.

4. júl

Niektorí hovoria, že zlo je dobro na nesprávnom mieste. Ja hovorím, že zlo je nasledovníkom dobra; zlo kráča v šľapajach dobra.

5. júl

Prišiel za mnou jeden môj študent a povedal, že spáchal vážny hriech. Modlil sa tiež k Bohu, aby mu odpustil. Nie je si však istý, či mu Boh odpustil alebo nie. Uistil som ho, že mu Boh odpustil, pretože už nepokračuje v tom, čo urobil zle.

6. júl

Neboj sa zla. Buď vždy veselý, keď konáš dobro. Zlo ťa čoskoro opustí, pretože zlo veľmi žiarli na dobro.

7. júl

Pre mňa sa všetko začína polovične odhalenou pravdou a končí úplne odhalenou pravdou.

8. júl

Aj nebezpečenstvá nevinnosti sú ničivé. Vo svojich neustálych skúsenostiach duše môžem všetky nebezpečenstvá zničiť, aj ich zničím.

9. júl

Zomriem, aj keď budem chcieť poznanie proti Božej Vôli. Prežijem a budem osvietený, aj keď budem chcieť nevedomosť potom, keď som sa úplne ponúkol Božej Vôli.

10. júl

Som večným obrazom Boha. Na rozdiel od môjho zistenia, Boh vo mne nachádza dokonalú dokonalosť.

11. júl

Človek má dve skúsenosti: skúsenosť zodpovednosti svojej duše a skúsenosť hlúposti svojho tela.

12. júl

Každé ráno znova získavam svoju slobodu. Taktiež každý večer. Čo je mojou slobodou? Mojou slobodou je ašpirácia mojej duše a Súcit Božieho Srdca.

13. júl

V mojej slobode je moje tvorenie. V mojom tvorení je moje konanie. V mojom konaní je Božia zodpovednosť.

14. júl

Boh je vždy dychtivý podeliť sa so mnou o to, čo má – Nekonečnosť, Večnosť a Nesmrteľnosť. Beda, som to ja, kto nie je ochotný sa s Ním podeliť o svoje pochybnosti, pripútanosť a nevedomosť.

15. júl

Ó, Bože, nechaj si Svoj raj len pre Seba. Je Tvoj. Daj mi túto zem. Premením ju na svoj raj.

16. júl

Milujeme Boha, pretože cítime, že aj On nás bude jedného dňa milovať. Boh nás miluje, pretože Jeho Srdce Ho núti, aby nerobil nič iné, len nás miloval.

17. júl

Pokora je cnosť, ktorá sa nedá vnútiť silou vôle. Je to vnútorný stav vedomia, ktorý cíti čistú radosť vo svojom prejavení.

18. júl

Som hrdý na svojho Boha, pretože je nanajvýš veľký.

Môj Boh je hrdý na mňa, pretože som dušeplne pokorný.

19. júl

Zákon nie je láska, ale láska je zákon.

20. júl

Krása nie je pravda, ale pravda je krása.

21. júl

Milosť nie je Boh, ale Boh je Milosť.

22. júl

Nevedomosť nie je človek, ale človek je nevedomosť.

23. júl

Keď Božia vôľa nie je mojou vôľou, každý sa môže odvážiť byť mojím pánom.

24. júl

Chcem slobodu pre seba a pre svoj život. Boh chce pre mňa a pre môj život nezávislosť. Chcem oslobodenie od nevedomosti. Boh chce, aby som bol oslobodený od všetkého.

25. júl

Telo je skutočnosť, ktorá hľadá iné skutočnosti. Duša je skutočnosť, ktorá hľadá iba Boha.

26. júl

Milujem život, pretože Boh je Život. Milujem Boha, pretože Boh sám vie a hovorí mi, že On a ja sme jedným.

27. júl

Človek túži po Nekonečne. Jedného dňa bude Nekonečno vlastniť. Keď bude vlastniť Nekonečno, uvedomí si, že vždy Nekonečnom bol.

28. júl

Pochopiť Pravdu znamená dosiahnuť Pravdu. Nepochopiť Pravdu znamená zničiť Pravdu.

29. júl

Miluj ľudstvo a potom s ním rob, čo chceš. Miluj Boha a potom rob všetko, čo Boh chce, aby si robil.

30. júl

Keď slúžime ľuďstvu, Boh nás miluje. Keď milujeme Boha, slúži nám ľudstvo aj Boh. Boh nám slúži svojím dušeplným záujmom. Ľudstvo nám slúži svojím oddaným pocitom jednoty.

31. júl

Moja ašpirácia chce dosiahnuť to Najvyššie. Moja meditácia chce vstúpiť do hĺbky vesmíru. Moja realizácia mi odhalila, že nemusím nikam chodiť. Mám všetko a som vo všetkom.

August

1. august

Svoje spiace telo ponúkam Súcitu svojho Boha. Svoje snívajúce telo ponúkam Láske svojho Boha. Svoje plačúce telo ponúkam Záujmu svojho Boha.

2. august

Aby som zasial semienko, potrebujem čistotu a úprimnosť. Aby som získal výsledok, potrebujem ašpiráciu a meditáciu.

3. august

Čin je otroctvom, keď milujem len svoj život. Čin je slobodou, keď milujem život sveta.

4. august

Láska je zážitkom sama o sebe. Je múdrosťou svetla našej duše.

5. august

Pozdvihol som oči, aby som videl Nebo. Nevidel som ho. Zavrel som oči, aby som cítil Nebo. Necítil som ho. Myslel som na Boha. Na moje najväčšie prekvapenie Boh povedal, že som nielen Nebom, ale Jeho Nebom.

6. august

Odovzdanie sa Božej Vôli je najvyšším uvedomením si našej skrytej sily.

7. august

Nesnaž sa k Bohu priblížiť svojou uvažujúcou mysľou. Môže to len podnietiť tvoje intelektuálne myšlienky, aktivity a presvedčenia. Snaž sa k Bohu priblížiť svojím plačúcim srdcom. Prebudí to tvoje dušeplné, duchovné vedomie.

8. august

Ašpirant potichu duchovne rastie v láske. Jeho rast je tajne sýtený v oddanosti. Jeho rast sa dokonale rozvíja v odovzdanosti.

9. august

Láska urýchľuje činnosť. Oddanosť vyžaruje pokoru. Odovzdanosť znásobuje schopnosti.

10. august

Existuje len jeden cieľ, a tým cieľom je dokonalá dokonalosť. Táto dokonalá dokonalosť neobmedzuje pozemské či nebeské dosiahnutia, ani nie je nimi obmedzovaná.

11. august

Keď zo srdca prichádza inšpirácia a z duše ašpirácia, potom od Boha prichádza oslobodenie.

12. august

Mať božské myšlienky je zasvätenou službou pre ľudstvo aj pre Boha. Mať nebožské myšlienky zabíja božskú hrdosť Boha na človeka a oslabuje puto blízkosti a jednoty človeka s Bohom.

13. august

Žijem so svojimi uspokojivými možnosťami. Svoje príležitosti som odovzdal ľudstvu. Svoju zodpovednosť som ponúkol Bohu.

14. august

Zodpovednosť nie je úzkosť. Zodpovednosť je možnosť príležitosti, ktorá vrcholí nevyhnutným naplnením.

15. august

Ak si neobnovíš inšpiráciu každý deň, ašpirácia sa stane iba rutinou. Ako môžeš mať každý deň novú inšpiráciu? Len tak, že budeš každý deň intenzívne milovať svoju lásku k Bohu.

16. august

Predstavivosť nie je sebaklam. Predstavivosť je cesta, ktorá vedie človeka k praktickému životu, v ktorom spočíva pravé ľudské naplnenie.

17. august

Myseľ potrebuje prenos myšlienok. Srdce potrebuje vysielanie a prijímanie pocitov. Duša potrebuje tichý rozhovor.

18. august

Je len jedna duchovná Matka. Je ňou Boh vo svojom ženskom aspekte. Má tri mená: Boh-Súcit, Boh-Záujem a Boh-Dokonalosť.

19. august

Boh je to „Ja som“ v človeku. Človek je Božou loďou snov.

20. august

Choroba je nedokonalosť. Slabosť je obmedzenie. Smrť je prekážka.

21 august

Mysli na Boha. Božia Milosť bude pre teba plakať. Mysli na Božiu Milosť. Boh so všetkou Svojou slávou bude navždy tvoj.

22. august

Obeť je spoločným miestom stretnutia pre človeka a Boha. Obeťou človeka je jeho nevedomosť. Obeťou Boha je Jeho Súcit.

23. august

Meditácia je jazyk duchovnosti. Duchovnosť je jazyk jednoty. Jednota je jazyk božskosti.

24. august

Pravda inšpiruje zároveň vyzýva. Máme nekonečne viac skrytej Pravdy, než koľko jej používame. Keď nás Pravda inšpiruje, vyzývame na súboj prekypujúcu nevedomosť života. Hľa, víťazstvo je dosiahnuté. Môžeme prestať žiť polovičný život.

25. august

Mystika nie je len ľudským presvedčením, ale aj božskou vierou. Táto viera je tvorivým princípom života. Mystika je tiež vonkajším vyjadrením vnútorného prúdu života človeka.

26. august

To, čo máš, je uvažujúca myseľ. To, čo má on, je nemenný strach. To, čo mám ja, je neúnavná netrpezlivosť. To, čo má Boh, je nezlyhávajúca Láska.

27. august

„Ó, Najvyšší, som unavený. Potrebujem si oddýchnuť.“ „Dieťa moje, nič také ako oddych neexistuje. Je len jedna pravda, a táto pravda sa nazýva naplnenie v sebaponúkaní.“

28. august

Ó, Najvyšší, bezvýhradne som sa otvoril prúdu Tvojej Milosti. Nastal čas vzájomného prijatia. Ty požehnáš môj život myšlienkou božskej slobody. Ja naplním Tvoj Život svojím svetom žiarivej obete.

29. august

Uvažujúca myseľ je príliš slabá na to, aby cítila dych mystiky. Mystika je dnešným ideálom, zajtrajším zážitkom, pozajtrajšou realizáciou.

30. august

Život je rozľahlý. Rovnako aj mystika. V mystike sa život rozvíja do čistoty. V živote sa mystika rozvíja do istoty.

31. august

Nesnaž sa zmeniť svet. Nepodarí sa ti to. Snaž sa svet milovať. Pozri, svet je zmenený. Zmenený navždy.

September

1. september

Existuje len jedna beznádejná úloha, a tou je snaha preniknúť do tajomstiev vesmíru skôr, než človek objaví sám seba a pochopí sám seba.

2. september

Nie je zlé sa pýtať. Ale skúmajúca myseľ musí byť ochotná odovzdať sa konštruktívnym myšlienkam. Ak živíme skúmajúcu myseľ deštruktívnymi myšlienkami, potom nemôže existovať svetlo, len tma; nemôže existovať život, len smrť.

3. september

Prajem si byť večným študentom. Viem, že sa mám stále čo učiť. Stále bude niečo, čím sa môžem stať a čím môžem byť.

4. september

Najvyššie dobro sa nachádza v Pravde a Pravda je dychom blaženosti.

5. september

Náš vitál miluje, aby bol milovaný. Naše srdce miluje, aby aj ono mohlo byť milované. Naša duša jednoducho miluje oddane a večne.

6. september

Moje videnie Pravdy môže byť neistým faktom života. Podobne aj moje pocity. Ale nikdy, nikdy ním nemôže byť moje stávanie sa Pravdou. Moje stávanie sa Pravdou je najistejšou skutočnosťou môjho života.

7. september

Kráľovstvo myšlienok a ideálov nie je pravým domovom duše. Kráľovstvo Vôle, ktorá všetko vidí, všetko rozširuje a všetkým sa stáva, je nepochybne pravým domovom duše.

8. september

Na rozdiel od ríše Vôle je ríša myšlienok nielen nekonečne viac viditeľná, ale aj rozdelená v našom každodennom živote. Buďme teda ríšou Vôle, aby sme dosiahli Pravdu a boli celou Pravdou.

9. september

Charakter je tvoje telo. Dobré meno je tvoj kabát. Charakter je duša tvojho života. Dobré meno je tvoj vytúžený cieľ.

10. september

Ideálny život je životom obetovania. Len v obetovaní spočíva skutočné naplnenie božských možností v človeku s jasným pochopením vonkajšieho života.

11. september

Úprimnosť hovorí: „Neviem, kde je Boh.“ Boh hovorí: „Som v samotnom tvojom dychu a nikde inde.“

12. september

Láska rozpráva a snaží sa hovoriť pravdu. Oddanosť rozpráva, ale nehovorí vždy pravdu. Odovzdanosť rozpráva a nemôže robiť nič iné, len hovoriť pravdu. Stále.

13. september

Keď sa na prírodu pozeráme ľudským okom, vidíme ju ako neuspokojivé vyjadrenie zmyslu sveta. Keď sa však na prírodu pozeráme svetlom svojej duše, vidíme ju ako nanajvýš uspokojujúcu skúsenosť Boha v procese Jeho dokonalej Dokonalosti.

14. september

Nemučte klamára. On už trpí, pretože je pre neho ťažké niekomu veriť.

15. september

Existuje a môže existovať len jedna definícia dnešného človeka: „Človek – zajtrajší Boh.“

16. september

Pravé poznanie je výsledkom pôsobenia duše. Avšak osvietenie duše je to, čo robí poznanie vo vnútornom svete dokonalým a vo vonkajšom svete nesmrteľným.

17. september

Božia všetko napĺňajúca Milosť presahuje všetko ľudské chápanie. Neustála jednota človeka s nevedomosťou presahuje chápanie jeho duše. Hoci je Boh transcendentálny, má radosť z toho, že je spútaný nevedomosťou aj poznaním.

18. september

Boh mi dal individualitu pri mojom zrodení. Ja Mu dám svoju osobnosť v čase svojej smrti.

19. september

Moja duša je jedinečnou skúsenosťou Boha. Môj život je najmocnejšou dôverou Boha. Premena mojej prirodzenosti je najvznešenejším uistením Boha.

20. september

Keď hovorím, že som jedinou Božou voľbou a nádejou, pohlcuje ma pýcha. Keď hovorím, že som Božím neúspechom, úplným neúspechom, pohlcuje ma nevedomosť.

21. september

Pochybnosť je piesňou mysle. Možnosť je piesňou srdca. Nevyhnutnosť je piesňou duše. Pochybnosť plače. Možnosť sa snaží. Nevyhnutnosť letí.

22. september

V človeku je pôsobenie Boha. V Bohu je istota človeka. V pôsobení Boha je ľudská nesmrteľnosť. V istote človeka je Božia Skutočnosť.

23. september

Čo je to pravá radosť? Pravá radosť je spojenie ľudského poznania Boha a Božej lásky k človeku.

24. september

Ó, Bože, pri všetkom, čo sa ma týka, daj, aby sa môj jazyk pohyboval čo najmenej. Zároveň Ťa prosím, aby som v žiadnom prípade tento svoj dušeplný sľub neporušil. Patrím Bohu. Čo viac potrebujem pridať k svojej sláve, hrdosti, dosiahnutiu a naplneniu?

25. september

Keď hovorím, že Boh pre mňa urobí všetko, nevydávam sa do oceánu neistoty. Môj Boh už pre mňa všetko urobil, keď preťal divoké putá hroznej nevedomosti.

26. september

Keď vstúpim do krajiny duše a tam sa s najväčšou radosťou zaviažem, že svoje telo prebudím a budem mu pomáhať, v okamihu uvidím, že sa moje výsledky nádherne vyrovnali mojim najoptimistickejším očakávaniam.

27. september

Moja hrdosť na Boha je oprávnená, pretože som jeho verné dieťa.

Moja hrdosť na nevedomosť je ospravedlniteľná, pretože môj život je nevedomá a neosvietená nevinnosť. Nemôžem však očakávať, že budem ospravedlňovaný naveky.

28. september

Boh pre mňa veľmi ťažko pracoval a ja sa teším z najvzácnejších spomienok na Jeho neúnavné úsilie. V Božom svete mám svoju vlastnú miestnosť: „Vďačnosť“.

29. september

Cítim pokoru pred veľkosťou porozumenia mojej duše: pred zbožštením môjho fyzického vedomia, premenou môjho vonkajšieho tela, pred skutočným stelesnením Boha vo mne a pred dokonalým prejavením Boha v procese premeny.

30. september

Ó, Pane, môj život oplýva všetkým potrebným a ja sa plne teším z týchto požehnaní. Ó, Pane, ponúkam Ti to, čo mám a čím som. Daj mi len jedno: silu odovzdanosti.

Október

1. október

Úprimnosť je príležitosťou niečo povedať. Čistota je príležitosťou niečo urobiť. Pokora je príležitosťou niečím byť.

2. október

Obráť svoju pozornosť na vnútorné zákutia svojho života. Hľa, Boh sa na teba usmieva a ty máš všetky dôvody očakávať večnú radosť.

3. október

Strach je horúčkou ašpirácie: Pochybnosti sú zlyhaním srdca ašpirácie.

4. október

Čo to znamená, keď hovorím, že som nenahraditeľný? Znamená to, že som bol včera múdrejší, než som dnes. Čo to znamená, keď hovorím, že skutočne a naozaj potrebujem Boha? Znamená to, že som dnes nekonečne múdrejší, než som bol včera.

5. október

Vyhlásil som, že chcem milovať svet. Ó, Pane, prinúť ma uvedomiť si dôležitosť postoja, s ktorým budem musieť predstúpiť pred svet.

6. október

Keď ašpirant dosiahne bezpodmienečné odovzdanie sa Božej Vôli, Boh mu vyčlení večné miesto nielen v náručí Svojho stvorenia, ale aj v dychu Svojho Života.

7. október

Ó, človek, kedy si uvedomíš, že si s úsmevom a potajomky užívaš prítomnosť mnohých zločincov vo svojom vnútri? Dovoľ mi povedať mená len niekoľkých z nich: 1. Jedovatá pochybnosť.

2. Škaredá myšlienka.

3. Špinavá žiarlivosť.

4. Dusivý strach.

5. Hrozivé úzkosti a starosti. Vyžeň ich zo svojho života. Hľa, tvoj život vrastá do Božej najvyššej hrdosti.

8. október

Medzi strachom a pochybnosťou si nevyber ani jedno. Medzi Bohom a Pravdou si vyber jedno alebo druhé. Medzi realizáciou a odhalením si vyber oboje.

9. október

Všetci slávni ľudia vyzerajú z diaľky obdivuhodne. Všetci duchovní ľudia vyzerajú z diaľky dušeplne. Všetci vodcovia, najmä politickí, vyzerajú z diaľky rozumne. Buď opatrný!

10. október

Pravda, každý má svoje lepšie stránky. Ale pokiaľ ide o mňa, viem a cítim, že moja vedomá realizácia VEČNÉHO TERAZ je mojou jedinou lepšou stránkou.

11. október

Ťažké chvíle v živote existujú a prichádzajú, pretože váhame dobojovať bitku až do trpkého konca, aj keď sme si uvedomili, že Pravda je Boh a Boh je Víťazstvo.

12. október

Skôr, než začneš premýšľať, spriateľ sa s ľudstvom. Skôr, začneš konať, spriateľ sa s Bohom.

13. október

Je veľký rozdiel, či Boh myslí na nás, alebo my myslíme na Boha. Keď Boh myslí na nás, môžeme si naplno užívať život. Ale keď myslíme my na Boha, musíme byť dušeplne vedomí, pozorní a opatrní.

14. október

Prišiel som sa na svet zlepšiť, a nie niečo dokazovať. Zlepšenie je z duchovného hľadiska evolúcia. Táto evolúcia je evolúciou samotného Boha vo mne a cezo mňa.

15. október

Nesnaž sa druhých zaujať svojimi povýšeneckými vedomosťami. Na tvoje veľké prekvapenie, oni ťa chytia do pasce svojou rozsiahlou nevedomosťou.

16. október

Nezabudni, že oslobodenie susedí s nevedomosťou, realizácia susedí s frustráciou a božské susedí s ľudským.

17. október

Boh sa nemusí dívať zhora. Ja sa na Neho nemusím dívať zdola. On a ja sme vždy spolu, ten istý Sen a Skutočnosť.

18. október

Boh má pravdu. Človek pozná Pravdu. Boh je Pravda. Človek sa stáva Pravdou.

19. október

Božia Milosť je spásou človeka. Ľudský život je Súcitom Boha. Boh je činom v človeku. Človek je zmyslom Boha.

20. október

Spoznal som vek svojej duše. Ale musím vypočítať vek svojho tela. Keď som v duši, svoj vek určujem ja. Keď som v tele, môj vek určuje kalendár.

20. október

Vytváraj knihy. Človek ťa možno bude milovať alebo nenávidieť. Vytváraj sám seba. Boh ťa požehná. Človek ťa bude milovať. Nakoniec s prekvapením zistíš, že Boh aj človek sú na teba skutočne hrdí.

22. október

Ak chceš úprimne mier vo vonkajšom svete, ponúkni všetku svoju múdrosť. Ak chceš úprimne mier vo vnútornom svete, ponúkni všetko svoje ticho.

23. október

Vďačnosť, ktorú ľudstvu ponúkajú realizované duše – vďačnosť väčšia, než si zaslúžime – bude veľmi pravdepodobne nepochopená. Moja učiteľka, skúsenosť, ma láskavo naučila túto pravdu.

24. október

Nádej hovorí: „Čin je ľahký.“ Inšpirácia hovorí: „Čin je ľahší.“ Láska hovorí: „Čin je najľahší.“

25. október

Ľudia majú priateľov, veľa priateľov. Ja mám jedného priateľa, len jedného, svojho starého dobrého priateľa: Boha. On hovorí, že som Jeho dušou. Ja Mu hovorím, že On je mojím jediným CIEĽOM.

26. október

Práca je potešenie, keď chcem, aby ma svet miloval. Práca je mučenie, keď chcem milovať svet.

27. október

Ten, kto neverí v Boha, musí aspoň trochu veriť v osud. Ten, kto neverí v osud, musí aspoň trochu veriť v nevedomosť. Človek jednoducho nemôže uniknúť osídlam viery.

28. október

Hovoril som o sebe zle. Svet sa stal mojím súcitným priateľom. Hovoril som o sebe dobre. Svet sa stal mojím najväčším nepriateľom. Hovoril som o svete zle. Svet váhal, či má tomu uveriť. Hovoril som o svete dobre. Svet cítil, že to nestačí, že si zaslúži o mnoho viac.

29. október

Existujú dva dôvody, prečo sa nerozprávam s pochybnosťami. Pochybnosti mi hovoria, že svet ma nemiluje a že nepotrebujem Boha.

30. október

Úprimnosť je hlúpa, keď si myslí, že nemôže žiť bez strachu, pochybností a úzkosti. Ašpirácia je hlúpa, keď si myslí, že môže žiť bez úprimnosti.

31. október

Pre realizáciu môžeš robiť to, čo robia ostatní, ale pre odhalenie a prejavenie musíš robiť to, čo chce od teba Najvyšší.

November

1. november

Odovzdanosť musí udávať smer.

Ašpirácia musí poslúchať.

2. november

Dokonalosť nastane, keď je ašpirácia realizáciou a realizácia je prejavením.

3. november

Ak sa chceš naozaj povzniesť nad seba samého, musíš uprednostniť dnešok pred včerajškom, bezpodmienečné odovzdanie pred svojimi vytúženými a slávnymi úspechmi.

4. november

Hneď vedľa večne bezpodmienečnej odovzdanosti stojí jej spontánne dušeplné ocenenie.

5. november

Ašpirácia duše a pokora života sa musia znovu spojiť a žiť spolu naveky.

6. november

Ak je menom tvojho života dušeplná vďačnosť, potom sa môžeš nanajvýš mocne hlásiť k Bohu.

7. november

Obetovanie je jedinou vecou, ktorá je v ašpirujúcom živote skutočná. Radosťou obetovania je obetovať sa. Keď obetuješ to, čo máš, stávaš sa tým, čím Boh je.

8. november

Ak chceš zaujať svet, povedz mu, že tvoje meno je láska. Ak si chceš udržať svet, povedz mu, že tvoje meno je oddanosť. Ak si chceš získať svet, povedz mu, že tvoje meno je odovzdanie.

9. november

Podstatou mojej ľudskej osobnosti je Boh, večne milujúci. Podstatou mojej božskej individuality je Boh, večne milovaný.

10. november

Nevedomý človek uteká preč s nevedomosťou. Neašpirujúci človek uteká preč od Boha. Ašpirujúci človek uteká s nevedomosťou rýchlo k Bohu, pripravený ju položiť k Jeho Nohám, aby sa premenila na božské poznanie.

11. november

Ašpirácia získava Pravdu.

Realizácia používa Pravdu.

Prejavenie napĺňa Pravdu.

12. november

Niekedy je dobré myslieť na svoju vonkajšiu bezmocnosť, ale nekonečne lepšie je neustále myslieť na svoju vnútornú silu.

13. november

Ak vieš, ako čakať na Boha, Boh k tebe jedného dňa určite príde. Ale tvoja meditácia môže priniesť – a tiež prinesie – rýchlejšie a lepšie výsledky.

14. november

Ľudia dnes zdôrazňujú silu, ale Boh kladie dôraz na mier.

15. november

Plačúce srdce vždy objavuje pravdu tým, že sa vnútorne učí. Zlomené srdce objavuje pravdu náhodne, navyše len vo veľmi vzácnych prípadoch.

16. november

Neašpirujúci človek verí tomu, čo dosiahne. Ašpirujúci človek dosiahne to, čomu verí.

17. november

Ži v neúprimnosti svojej mysle a zistíš, že si urobil viac, ako si mal. Ži v úprimnosti svojho srdca a zistíš, že môžeš urobiť nekonečne viac, ako si doteraz urobil.

18. november

Existujú tri druhy ašpirantov: poľutovaniahodní, neschopní a schopní. Existujú tri druhy realizovaných duší: tie, ktoré sľubujú, tie, ktoré sa snažia sľuby plniť, a tie, ktoré sľuby plnia.

19. november

Ašpirujúca duša miluje Boha kvôli tomu, čo o Bohu vie. Neašpirujúca duša miluje Boha kvôli tomu, čo si myslí, že Boh má.

20. november

Hráš svoju úlohu. Priznávaš svoje početné chyby. Svet bude hrať svoju úlohu. Celkom iste uzná tvoje nespočetné cnosti.

21. november

Radosť, vnútorná aj vonkajšia, je najvyššou potrebou. Potešenie, vonkajšie i vnútorné, je určite nebezpečným prepychom.

22. november

Keď človek cíti, že skutočne potrebuje Boha, odoberá z nevedomosti viac, než nevedomosť berie od neho.

23. november

Úprimný človek je úprimnejší, než vyzerá. Neúprimný človek je neúprimnejší, než si myslí.

24. november

Milujem svoju dušu, pretože ma vždy inšpiruje. Milujem svoj vitál, pretože vždy sľubuje, že niečím bude. Moja duša ma miluje pre to, čím som. Moja duša miluje môj vitál pre to, čím môže byť.

25. november

Stratou vonkajších schopností a úspechov nestrácaš nič. Ak stratíš jednoduchosť, stratíš niečo. Ak stratíš úprimnosť, stratíš veľa. Ak stratíš čistotu, stratíš viac. Ak stratíš pokoru, stratíš celý svoj vnútorný svet.

26. november

Väčšina z nás predáva svoje realizácie skôr, než sa vydá na cestu meditácie.

27. november

Keď učí a káže nerealizovaný a falošný učiteľ, dávaj si pozor na peňaženku a maj pod kontrolou svoju úprimnosť.

28. november

Úprimní žiaci sú občas so svojím Majstrom nespokojní, keď vidia, že Majster nevaruje ani nekarhá neúprimných a neveriacich žiakov. Bohužiaľ, úprimní žiaci zabudli, čo im Majster mnohokrát povedal – že úprimným žiakom predal svoje srdce a neúprimným žiakom svoje usmievavé a súcitné ústa.

29. november

Myseľ a srdce sa musia dohodnúť. Myseľ nesmie byť k srdcu nemilosrdne ľahostajná a srdce nesmie myseľ veselo ohovárať.

30. november

Koncentruj sa! Ľudia ťa budú mať radi.

Medituj! Boh ťa bude milovať.

Kontempluj! Ľudia ťa budú obdivovať a Boh si ťa bude opatrovať.

December

1. december

Keď myslím na Boha, volím si slobodu. Keď Boh myslí na mňa, volím si slobodne.

2. december

Vždy hovorím, že krása je hlboko v duši. Krásou vo vonkajšom svete je úplná premena našej ľudskej prirodzenosti. Krásou vo vnútornom svete je dokonalé uvedomenie si našej božskej Skutočnosti.

3. december

Ašpirácia si zaslúži pravdu. Úprimnosť pozoruje pravdu. Čistota uchováva pravdu.

4. december

Snaž sa potešiť Boha. Boh bude s tebou spokojný nielen preto, čo si pre Neho urobil, ale odpustí ti aj to, čo si neurobil.

Snaž sa potešiť človeka. Nie je isté, že získaš nejaké uznanie za to, čo si pre neho urobil. Buď však plne pripravený, že dostaneš spŕšku kritiky za to, čo si pre neho neurobil.

5. december

Falošný učiteľ hovorí dvakrát: raz, keď sa chváli, že pozná pravdu; a druhý raz, keď hovorí, že nechce pravdu ukázať.

Pravý učiteľ hovorí dvakrát: raz, keď hovorí, že Boh má Pravdu; a druhý raz, keď hovorí, že Boh je Pravda.

6. december

Nechaj dvere svojho srdca otvorené. Staneš sa najčistejším človekom. Nechaj dvere svojho ega zatvorené. Staneš sa najistejším človekom.

7. december

Nechcem mať dav obdivovateľov. To, čo chcem, je dôverný priateľ. Prepáčte, nepotrebujem dokonca ani dôverného priateľa. To, čo potrebujem, je matkina láska a otcova ochrana. Prepáčte, to, čo skutočne potrebujem, je Božie najhlbšie požehnané uspokojenie.

8. december

Keď žiješ v duchovnosti, ašpirácia je to, čo očakávaš, ale realizácia je to, čo dostaneš. Keď žiješ v spoločnosti ľudí, obdiv je to, čo očakávaš, ale pokarhanie je to, čo dostaneš.

9. december

Bezpodmienečné odovzdanie sa Božej Vôli je zďaleka najlepšou príležitosťou, pretože má tak málo vonkajšej konkurencie.

10. december

Chcem byť úprimný. Keď milujem svet, sťažujem sa na svoje malé schopnosti. Keď milujem Boha, sťažujem sa na svoju istú neúprimnosť.

11. december

More nevedomosti spĺňa naše nespočetné túžby. Slnko Poznania sýti naše nekonečné potreby.

12. december

Neaspirujúci človek sa stále sťažuje. Jeho sťažnosti nemajú konca. Trpko sa sťažuje aj vtedy, keď požehnania vo forme príležitostí klopú priamo na jeho dvere.

13. december

Ak chceš byť dobrým človekom, potom si protireč, keď si to vyžaduje úprimnosť.

Ak chceš byť slávnou osobnosťou, potom si neprotireč, ani keď si to vyžaduje nevyhnutnosť.

14. december

Ak ideš k Bohu bez kvetu lásky, plodu oddanosti a stromu odovzdanosti, potom si buď istý, že tlačíš na dvere s nápisom „K sebe“.

15. december

Miluješ človeka? Potom mu daj to, čo máš: úprimnosť.

Miluješ Boha? Potom mu daj to, čím si: nevedomosť.

16. december

Pýtal som sa Boha, čo hľadá. Povedal: „Hľadám vo Svojom rozľahlom svete domov vďačnosti.“

17. december

Srdce je bohaté, keď je telo čisté. Život je bohatý, keď je duša istá.

18. december

Fyzickí rodičia nevedome privádzajú svoje deti od Boha. Duchovní rodičia ich vedome vracajú Bohu.

19. december

Ak sa ten, kto hľadá nekonečnú Pravdu, teší z prázdnych rečí, potom odhodlanie jeho mysle, inšpirácia jeho srdca a ašpirácia jeho duše budú určite hladovať.

20. december

Predávam svoje srdce svetu a kupujem si ho späť. Predávam ho, keď žijem v noci netrpezlivosti, a kupujem si ho späť, keď žijem vo svetle trpezlivosti.

21. december

Dokonca aj bývalý prezident Spojených štátov je minulosťou. Ale ak žiješ pre Boha, iba pre Boha, môžeš si byť istý, že v očiach ľudstva aj v očiach Boha zostaneš rovnako a navždy veľký. Tvoja prítomnosť, minulosť a budúcnosť nemôžu byť nikdy zabudnuté.

22. december

Keď obviňujem myseľ z toho, že mi kradne radosť srdca, myseľ to vždy absolútne popiera. Pane, čo mám robiť?

„Dieťa moje, neobviňuj svoju myseľ. Len zbožňuj svoju dušu. Duša má silu zaplaviť tvoje srdce nekonečnou radosťou.“

23. december

Intelektuálna diskusia je dobrá a užitočná predtým, ako vstúpiš do duchovnosti. Keď sa však začneš koncentrovať, meditovať a získavať vnútorné skúsenosti pomocou svojej vnútornej a vyššej ašpirácie, nesmieš prijať prijať pozvanie na hostinu rozumu. Hostina rozumu je jedovatá pre tých, ktorí chcú realizovať Pravdu sveta Za.

24. december

Boh prebúdza môj život Svojím najčistejším záujmom. Boh žehná môjmu životu Svojou najvznešenejšou myšlienkou. Boh ma prebudil. Už viac nespím. Boh ma požehnal. Zbavil som svoj život problémov.

25. december

Kristus vyslovil Pravdu. Pravda existovala už predtým. Kristus sa stal Pravdou. Preto Pravda žije a dýcha na zemi.

26. december

Ježiš bol veľký. Väčšie bolo Jeho milosrdenstvo. Najväčšia bola Jeho obeť.

27. december

Pri krste si Kristus po druhýkrát uvedomil Pravdu. Pri Jeho ukrižovaní si Ho svet uvedomil po prvýkrát.

28. december

Tri prchavé roky medzi Jeho krstom a Jeho ukrižovaním. Ale počas tohto prekvapivo krátkeho obdobia Jeho Otec mohol povedať a aj povedal to, čo chcel povedať ústami Svojho Syna.

29. december

Vieme, že Peter zaprel Krista. Vieme tiež, že Kristus nechcel, aby sa hlavou Jeho cirkvi stal niekto iný ako Peter.

Čo sa z toho môžeme naučiť? Boh nie je viazaný Svojimi kozmickými zákonmi. Je ale večne nadšeným poslucháčom a vykonávateľom Svojej nekonečnej Milosti.

30. december

Rok sa končí. Moje túžby sa končia. Spútanie môjho tela sa končí. Nevedomosť môjho života sa končí.

31. december

Rok sa skončil. Konečne sa skončila úloha môjho malého „ja“. Môj Najvyšší ma teraz učí, ako sa usmievať Jeho transcendentálnym Úsmevom.

Predslov vydavateľa k archívnej verzii

Sri Chinmoy napísal o knihe Potrava pre dušu v knihe Dependance and Assurance (Závislosť a uistenie) [DA 5]:

«Pôvodný názov knihy Food for the Soul (Potrava pre dušu) bol Flame-stars and Flame-worlds (Hviezdy plameňov a Svety plameňov). Rád by som tento pôvodný názov vysvetlil. „Hviezdy plameňov“ znamená čiastočky božskosti, ktoré vstupujú do každej ašpirujúcej duše. „Svety plameňov“ znamená, že v posolstve každej meditácie uvidíte iný svet. Ak budete tieto aforizmy čítať dušeplne trikrát, štyrikrát alebo šesťkrát, chcem vám povedať, že uvidíte niečo zmysluplnejšie a významnejšie, než keby ste ich čítali len raz. Nie je to tým, že by ste mali iné predstavy alebo iné myšlienky. Nie, uvidíte, že pravda je vyjadrená mocne, mocnejšie, najmocnejšie. Takto sa môžete na tieto aforizmy koncentrovať.»