19. september

Moja duša je jedinečnou skúsenosťou Boha. Môj život je najmocnejšou dôverou Boha. Premena mojej prirodzenosti je najvznešenejším uistením Boha.