24.

Boh je pripravený
dať mi ďalšiu šancu.
Beda, som pripravený?
Budem niekedy pripravený
prijať ju?