25.

Každý ašpirujúci život
je predĺženým a
rozsiahlym Snom
Boha.