Mojich päťdesiat vďačných liet

Návrat na bsah

1.

Ašpirácia začína.
Odovzdanie pokračuje.
Vďačnosť uzatvára.

2.

Nadšenie je
božská Krása Boha
v Jeho hľadajúcich deťoch.

3.

Úprimnosť je strieborný úsvit
môjho srdca.
Čistota je zlatý východ slnka
mojej duše.

4.

Vieme a nevieme.
Vieme, ako sa túlať,
ale nevieme,
ako sa vrátiť domov.

5.

Môj Milovaný Najvyšší,
modlil som sa k Tebe,
aby si zo mňa urobil
realizovanú dušu.
Beda!
Namiesto toho,
aby si zo mňa urobil
realizovanú dušu,
urobil si zo mňa
zmechanizované ľudské telo.

6.

Ašpirácia
je krása môjho srdca.
Osvietenie
je krása mojej duše.
Spokojnosť
je krása môjho Pána.

7.

Zabudni na to,
na čo už Boh zabudol:
na tvoju neúprimnú myseľ,
na tvoje nečisté srdce
a na tvoj nevďačný život.

8.

Ako môžem mať
nového kráľa — môjho Boha —
v kráľovstve môjho srdca,
ak nezbavím trónu
svojho súčasného kráľa — moje ego?

9.

Moja psychická radosť
a moje vitálne šialenstvo
nikdy nežijú spolu.

10.

Be
Snívaj o Bohu.
Všetko utrpenie strachu
ťa opustí.

11.

Keď som úprimný,
teším svojho
Milovaného Najvyššieho.
Keď som čistý,
som spokojný
so svojím Milovaným Najvyšším.

12.

Boh je pre
moje ašpirujúce srdce.
Duchovnosť je pre
moju hľadajúcu myseľ.

13.

Modlím sa k Bohu
za Jeho Absolútnu Víziu
a nie
za Vlastníctvo Jeho Vesmíru.

14.

Objav mojej mysle:
Boh mi dal
ťažké bremená.
Objav môjho srdca:
Boh mi dal
silné ramená.

15.

Darom môjho vonkajšieho života
môjmu vnútornému životu
je moja neustála dušeplná
služba.
Darom môjho vnútorného života
môjmu vonkajšiemu životu
je moja bezsenne plodná
láska.

16.

Včera
bola moja myseľ
nevzdelaným a nevedomým bláznom.
Dnes
je moja myseľ
vzdelaným a učeným bláznom.
Zajtra
bude moja myseľ
neúnavným lovcom nevedomosti.

17.

Som pripravený vyhrešiť
svoju nečistú myseľ?

Som?
Som pripravený varovať
svoje neisté srdce?

Som?

18.

Pretože
si dieťaťu podobný veriaci,
tvoj Boh je neustále
dávajúci.

19.

Musel vstúpiť do svojho
vlastného duchovného hrobu.
Prečo?
Pretože mal
bezsenne rád
svoju zmätenú myseľ.

20.

Možno nepoznám
začiatok.

Ale určite budem poznať
koniec.

21.

Jednoduchosť
je a navždy zostane
úplne vzdialená
modernej mysli.

22.

Čistý život
a vďačné srdce
sú najbližší susedia.

23.

Najslávnejší začiatok
môjho života zázrakov:
začal som milovať Boha,
môjho Milovaného Najvyššieho,
Jeho vlastným Spôsobom.

24.

Boh je pripravený
dať mi ďalšiu šancu.
Beda, som pripravený?
Budem niekedy pripravený
prijať ju?

25.

Každý ašpirujúci život
je predĺženým a
rozsiahlym Snom
Boha.

26.

Moja minulosť bola celkom
zničená v deň,
keď som zamestnal svoje odovzdávajúce sa
myšlienky, aby mi pomohli
dosiahnuť Boha.

27.

Ó, môj vitál, nesťažuj sa;
môžeš sa úplne mýliť.
Ó, moja myseľ, nepresadzuj sa;
aj ty sa môžeš
úplne mýliť.

28.

Neobávaj sa Boha,
neobávaj.
Vaše sladké opätovné zjednotenie
sa nemusí odkladať.

29.

Odhaľuj neustále to,
čím si: nanajvýš
vybraným nástrojom Boha.
Skrývaj mocne to,
čím nie si:
obrovským princom
sna nevedomosti.

30.

Neinšpirujúca myšlienka,
krátka či dlhá, je duchovne
nesprávna.
Neašpirujúci život,
krátky či dlhý, je duchovne
nesprávny.

31.

Plamene mojej múdrosti
sa modlia k Bohu.
More mojej hlúposti
sa modlí pre Boha.

32.

Seba zdokonalenie:
áno!
Seba zničenie:
nie!

33.

Posielam
plamene ašpirácie
zo zeme do Neba.
Znášam
slnká spokojnosti
z Neba na zem.

34.

Vždy,
keď sa ti naskytne príležitosť,
hoď oštep svojej múdrosti
na tigra nevedomosti.

35.

Božské
určite porazí to ľudské
tak,
ako ľudské
porazilo to zvieracie.

36.

Ak pripustíš
fantázie,
extáza
ťa neprijme.

37.

Ó moja myseľ,
rozprávala si už dosť.
Teraz začni počúvať.
Mám pre teba
skvelého učiteľa.

Budeš jednoducho
milovať svojho nového učiteľa: srdce.

38.

Zmätok
nemôže pretrvať.
Len zmeň
svoj smer.

39.

Keď sa povie, že všetky ľudské bytosti
sú od prírody nevďačné,
každý si myslí,
že je výnimka.

40.

Pozerám sa na teba
ako na obyčajného človeka.
Ty sa na seba pozeráš
ako na poloboha.
Boh sa na teba pozerá
ako na ďalšieho Boha.

41.

Chceš byť
skutočným víťazom?
Chceš?
Potom prehraj s Pravdou,
prehraj!

42.

Nestačí
milovať Boha
v tom, kto Boha miluje.
Musíme tiež milovať Boha
v tom, kto Boha nenávidí.

43.

Osvecujúca duša
odhaľuje.

Ašpirujúce srdce
objavuje.

44.

Úspech
je udalosť.
Pokrok
je skúsenosť.

45.

Rozhodni sa:
Chceš byť
služobníkom knihy
alebo
dobrým študentom
svojej duše?

46.

Hľadajúci Boha
sa hostia
na Božom veľkom
Tichu.

47.

Je len jedna
dokonalá cesta
a táto cesta je
pred tebou,
vždy
pred tebou.

48.

Iba
na Boha sústredené duše
môžu položiť
svoje víťazné trofeje
k Božím Nohám.

49.

Jeho myseľ žije
vo vnútri tajnej
jaskyne smútku.
Jeho srdce žije
vo vnútri posvätného
domova smútku.

50.

Objav neskorého večera jeho života:
Sila Božieho Odpustenia
rozbila
Vežu Božej Spravodlivosti.