26.

Moja minulosť bola celkom
zničená v deň,
keď som zamestnal svoje odovzdávajúce sa
myšlienky, aby mi pomohli
dosiahnuť Boha.