26.

```

Moja minulosť bola celkom

zničená v deň,

keď som zamestnal svoje odovzdávajúce sa

myšlienky, aby mi pomohli

dosiahnuť Boha.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs