24.

```

Boh je pripravený

dať mi ďalšiu šancu.

Beda, som pripravený?

Budem niekedy pripravený

prijať ju?

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs