23.

Najslávnejší začiatok
môjho života zázrakov:
začal som milovať Boha,
môjho Milovaného Najvyššieho,
Jeho vlastným Spôsobom.