22.

Čistý život
a vďačné srdce
sú najbližší susedia.