21.

Jednoduchosť
je a navždy zostane
úplne vzdialená
modernej mysli.