20.

Možno nepoznám
začiatok.

Ale určite budem poznať
koniec.