20.

```

Možno nepoznám

začiatok.

Ale určite budem poznať

koniec. ```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs