23.

```

Najslávnejší začiatok

môjho života zázrakov:

začal som milovať Boha,

môjho Milovaného Najvyššieho,

Jeho vlastným Spôsobom.

```

From:Sri Chinmoy,Mojich päťdesiat vďačných liet, (knižne nevydané), 2015
Sourced from https://sk.srichinmoylibrary.com/fgs